Connect with us

Vist a les xarxes

Estadística preveu que enguany moriran, en el conjunt de l’Estat, 51.513 persones més que en 2019

Espanya supera la Xina en nombre de morts per coronavirus

La Covid-19 també deixa petjada en l’esperança de vida, ja que s’estima que en 2020 baixarà en gairebé un any

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest dimarts les seves projeccions de població en el conjunt de territoris de l’Estat entre 2020-2070. En la seva anàlisi destaquen les conseqüències de la pandèmia del coronavirus, que provoca, segons els seus càlculs, que enguany acabarà amb 51.513 morts més que l’any passat.

Tal com explica l’organisme en una nota de premsa, “per a aquestes projeccions s’ha tingut en compte la sobremortalidad observada fins al mes de juliol de 2020”. Així, per a l’any 2020, la projecció estima un total de 466.583 defuncions, enfront de les 415.070 de l’any 2019.

A més, la Covid-19 també deixa petjada en l’esperança de vida, ja que s’estima que en 2020 baixarà en gairebé un any (0,9 anys en el cas dels homes i 0,8 en les dones). Aquest descens es recuperaria en 2021 ja que, segons l’INE “es projecta que la mortalitat es veurà afectada només durant 2020. L’any 2021 es projecta amb una mortalitat normal”.

De cara a l’any 2021, l’INE projecta una mortalitat normal

Són tendència