Connect with us

Comunitat

Aixecades 30 noves actes, algunes d’elles en negocis de Capdepera, per incomplir les mesures sanitàries

La campanya d’inspeccions sanitàries s'estén fins a Campos i Ses Salines

Des de l’entrada en vigor de la norma, s’han efectuat 605 inspeccions amb un total de 409 actes aixecades arreu de les quatre illes

Els equips d’intervenció conjunta formats per inspectors de la Comunitat i dels consells insulars i per agents dels diferents cossos i forces de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals) han duit a terme, des que es van posar en funcionament el 10 de juliol, un total de 605 actuacions, de les quals finalment s’han aixecat 409 actes.

La darrera setmana, entre el 14 i el 20 de setembre, els equips coordinats per la Direcció General d’Emergències i Interior han executat 33 inspeccions a les Illes Balears, amb un resultat de 30 actes aixecades.

Per illes, la majoria d’intervencions han tingut lloc a Mallorca, amb 19 inspeccions i 18 actes (Palma, Capdepera i Santa Margalida); seguit d’Eivissa, amb 7 inspeccions i 7 actes aixecades ; Menorca, amb 5 inspeccions i 5 actes aixecades ; i Formentera, amb 2 inspeccions realitzades i cap acta resultant.

La resolució dels expedients iniciats en aquestes actuacions es regula en el Decret llei de règim sancionador per als incompliments de les normes relatives a la COVID-19, en vigor des del divendres 10 de juliol, que preveu sancions d’entre 100 € i 3.000 € per a les infraccions lleus, d’entre 3.001 € i 60.000 € per a les greus, i d’entre 60.001 € i 600.000 € per a les considerades més greus. Es consideren infraccions lleus, però amb sancions de fins a 100 €, no usar mascareta quan sigui obligatori i fumar en espais d’ús públic.

Són tendència