Connect with us

Actualitat

Manacor es converteix en el primer municipi que permetrà cobrar els tributs de manera telemàtica

Manacor es converteix en el primer municipi de Mallorca que permetrà cobrar els tributs de manera telemàtica

A partir del pròxim mes d’octubre

Manacor serà a partir de l’octubre el primer municipi de Mallorca que permetrà cobrar les taxes municipals i els preus públics de l’Ajuntament de manera telemàtica. «Curiosament podem pagar telemàticament els tributs com l’IBI, IAE o Impost de circulació, però amb les taxes no hi havia la possibilitat de fer-ho així. No té sentit dir que llevem paper a un lloc i no a l’altre», ha explicat la delegada d’Economia, Hisenda i Promoció, Maria Antònia Truyols aquest dimecres en roda de premsa. Manacor es convertirà també en el primer municipi de les Illes Balears que tindrà connexió digital directa amb la comptabilitat de l’Ajuntament. Truyols ha explicat que s’ha fet un «esforç molt important» i que «si hem tardat aquest temps ha estat perquè volíem que tot anàs connectat a la base de dades de l’Ajuntament».

Les taxes municipals es podran pagar a través de banca electrònica, per tarja bancària, als caixers de les entitats financeres o mitjançant la web de l’Agència Tributària (www.atib.es – Tributs Locals – Autoliquidació de taxes i preus públics locals).

L’objectiu final d’aquest avenç és el de facilitar els tràmits als contribuents, ha assegurat Truyols, ja que «ens trobàvem moltes vegades que per 5 euros de taxa un ciutadà havia d’anar a l’entitat bancària i després venir a les dependències municipals, el que en segle XXI no té cap sentit», ha afegit.

Nous beneficis fiscals

La delegada d’Hisenda, Maria Antònia Truyols, ha destacat també en roda de premsa les xifres relatives a l’aplicació dels nous beneficis fiscals aplicats per l’equip de govern actual. Concretament, l’augment de la bonificació de l’IVTM per a cotxes elèctrics o híbrids, que ha passat del 50% al 75% de bonificació. És el mateix augment que ha patit bonificació de la plusvàlua municipal per transmissió per causa de mort.

La reducció de la taxa de fems també és una de les novetats que seran d’aplicació en aquest exercici per a aquelles persones que s’hi acullin. També es bonifica el 95% a l’IBI per lloguer d’habitatge amb renda limitada (habitatge públic protegit). La bonificació també augmenta del 75% al 95% en la quota de l’ICIO per a determinades edificacions de més de 30 anys, per a determinades obres que es realitzin sobre edificacions inacabades amb llicència caducada situades en sòl urbà i amb ús residencial, i per a construccions, instal·lacions o obres consistents a rehabilitació d’edificis o canvis d’ús que donin com a resultat habitatges, sembre que es compleixin determinades condicions.

Regularització de la taxa de fems dels habitatges vacacionals

Truyols ha explicat també que es procedeix enguany a regularitzar els darrers 4 anys de la taxa de fems dels habitatges vacacionals, que fins ara se’ls havia cobrat la corresponent habitatges d’ús residencial. «És una qüestió de justícia tributària, ja que tothom ha de pagar allò que li correspon», ha assegurat. La regularització ve motivada perquè l’1 de gener de 2021 prescriu el rebut corresponent a l’any 2017, pel que l’Ajuntament deixaria de percebre aquests ingressos corresponents als quatre darrers anys i que ascendeixen a 450.000 euros.

A tall d’exemple, per a un habitatge vacacional de 2 plantes en sòl rústic, l’Ajuntament hauria de retornar al titular 10,41 euros en concepte de taxa de fems dels exercicis 2017, 2018 i 2019 i el rebut de 2020 puja a 77,22 euros. Per a un habitatge vacacional de 4 places en sòl rústic, l’import de la regularització puja a 186,79 euros i el rebut de 2020 a 154,44 euros. En el cas d’un habitatge vacacional de 6 places en sòl urbà, l’import de la regularització ascendeix a 611,73 euros i el rebut de 2020 amb tarifa reduïda de la taxa de fems, a 236,5 euros.

Són tendència