Connect with us

Artà

Una delegació d’Artà visita 10 dies Nicaragua

De la mà del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Totogalpa és un dels municipis més pobres de Nicaragua, té una població aproximada de 10.500 habitants i des del 2002 està agermanat amb Artà. Enguany, l’Ajuntament d’Artà ha destinat 20.000 euros al programa de desenvolupament territorial de Totogalpa, que s’inicià l’any passat amb l’objectiu de reduir aquesta pobresa a partir del foment de l’activitat local. A més, l’Ajuntament ha realitzat una feina de sensibilització a Artà mitjançant exposicions i tallers per donar a conèixer la realitat d’altres indrets.

El programa municipalista de Totogalpa es duu a terme sota la supervisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017, més global. Aquest pla dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació d’hàbits higiènics i sanitaris de la població; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i el dèficit o mal estat de l’habitatge. Per això, per fer seguiment d’aquest projecte, parteix de Mallorca aquest dissabte 1 de juliol una delegació de 9 persones encapçalada per Juan Jesús Jurado, conseller de Presidència del Consell de Mallorca i vicepresident del Fons Mallorquí, i de la qual hi formen part, entre altres, tres persones d’Artà: una mestra, Marga Zuzama, i una treballadora social, Bel Ortega, vinculades a entitats de solidaritat del municipi i que integren la comissió d’agermanament d’Artà-Totogalpa; i un tècnic de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Artà, Pedro Osuna. L’objectiu de les dues primeres serà conèixer de primera mà les accions realitzades i els projectes en execució derivats de l’agermanament entre els dos municipis, mentre que el segon ha de donar resposta a una demanda d’assessorament de les autoritats locals treballant en la implementació d’un pla de desenvolupament local que permeti fomentar l’activitat econòmica i sostenible a petita escala entre la població.

Tenen previst visitar Totogalpa, un dels municipis més pobres del país, que des del 2002 està agermanat amb Artà

Les actuacions previstes per enguany a Totogalpa són la generació d’hàbits saludables per a 300 escolars d’educació primària; l’accés a l’educació secundària per a 109 alumnes; la millora de les condicions d’habitabilitat i l’accés a l’habitatge per a 20 famílies de les comunitats rurals d’El Chagüite i Las Minas; la millora de la salut materna i la reducció de la mortalitat infantil per a 130 dones. La delegació parteix aquest dissabte via Madrid i torna el pròxim 10 de juliol.

Són tendència