Connect with us

Societat

A partir d’aquest dimarts: Salut pot decidir adoptar mesures sanitàries de caràcter temporal i excepcional en determinades àrees i zones de Balears

A partir d'aquest dimarts: Salut pot decidir adoptar mesures sanitàries de caràcter temporal i excepcional en determinades àrees i zones de Balears

Així ho ha decidit aquest dilluns el Consell de Govern

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns un acord per habilitar la Conselleria de Salut perquè, a partir d’aquest dimarts, a través d’una resolució pugui adoptar mesures sanitaries de caràcter temporal i excepcional en determinades àrees i zones de les Illes. Entre les mesures que es podran dur a terme s’inclouen les restriccions totals o parcials en zones concretes, les limitacions de reunions socials fora del grup de convivència habitual, la suspensió d’activitats a establiments, la limitació d’horaris als llocs de culte i la suspensió de festes i activitats.

Les mesures que s’adoptin per resolució de la consellera de Salut i Consum tindran una vigència màxima inicial de quinze dies naturals, sense perjudici de la possibilitat de disposar-ne la pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven.

Les mesures concretes podran incloure:

— Restriccions totals o parcials de la lliure entrada i sortida de persones a la zona concreta llevat que hi hagi motius justificats.

— Limitacions de la circulació per les vies i els espais d’ús públic, i la permanència en aquests.

— Limitacions o prohibicions específiques de contactes i reunions socials fora del grup de convivència habitual.

— Suspensió o limitació de la capacitat, els horaris i els tipus d’activitat d’establiments, locals comercials i serveis oberts al públic, com també d’establiments de restauració.

— Suspensió o limitació de la capacitat i horaris d’activitat de llocs de culte.

— Suspensió de festes, atraccions de fira i festes populars.

— Suspensió d’activitats culturals i esportives.

— Suspensió o limitació d’activitats en acadèmies, autoescoles, centres d’ensenyaments no reglats i centres de formació.

— Suspensió o limitació d’activitats en centres i de prestacions en matèria de serveis socials, així com en el règim de visites i sortides als serveis socials de tipus residencial.

— Suspensió o limitació d’altres esdeveniments i activitats de caràcter multitudinari que puguin ocasionar aglomeracions de persones.

Són tendència