Connect with us

Actualitat

Son Servera decideix reordenar el trànsit urbà del centre i ampliar la zona ACIRE

Son Servera decideix reordenar el trànsit urbà del centre i ampliar la zona ACIRE

El carrer Major passarà a ser de sentit únic i a la plaça de Sant Joan es prohibirà la circulació

Son Servera aposta decididament per un projecte de zona de vianants del centre i en els beneficis que això pot suposar quant a seguretat, medi ambient i disminució de la contaminació ambiental i acústica, i també quant a la dinamització del comerç local, restauració i economia en general. Per tot això, i seguint amb l’exemple de pobles veïnats com Artà, Manacor o Sant Llorenç, s’iniciarà al nucli urbà de Son Servera un pla de mobilitat que inclou el canvi de circulació d’alguns carrers, l’ampliació de la zona ACIRE i la implantació de guals per al control de velocitat.

La reordenació es divideix en tres parts:

– Ampliació de la zona ACIRE. La zona ACIRE és una àrea de circulació restringida on només tenen accés residents i vehicles d’emergència. En el municipi de Son Servera aquesta àrea existeix ja de forma limitada en una part del nucli i en funcionament des del 2016 amb acceptació i funcionalitat. És per això, i amb l’objectiu de seguir fent del centre de Son Servera un lloc segur que permeti dinamitzar l’eix neuràlgic de Son Servera i donar vida al centre, tot augmentant la seguretat dels vianants i fent del poble un lloc més humà i apte per als més petits, s’ha decidit ampliar l’àrea d’aquesta zona i també de forma atemporal. Així, a partir de la implantació d’aquesta reordenació, els carrers de Pere Antoni Servera, del Tren i de Sant Antoni formaran també part d’aquesta zona restringida. La restricció del trànsit a la zona ACIRE serà durant les 24 hores del dia i només es permetrà l’accés a persones autoritzades. La intersecció del carrer Doctor Esteve i del carrer de n’Orlandis marcarà l’inici de la zona ACIRE.

– Canvis circulatoris al carrer Major i a la plaça de Sant Joan. El carrer Major passarà a ser de baixada i la plaça de Sant Joan es tancarà i se’n desviarà la circulació cap al carrer del Sol. Aquesta plaça és part de la nova zona ACIRE.

– Instal·lació de guals i senyalització al carrer de na Joana Roca. Per tal de reduir la velocitat en aquest tram i donar prioritat als vehicles que venen dels carrers de dalt.

La zona ACIRE es vigilarà amb càmeres. A més, l’Ajuntament traurà un cens de tots els cotxes empadronats als carrers de la zona ACIRE i així, tots podran entrar a la zona sense problema i evidentment, accedir a ca seva, ja que les càmeres registren les matrícules. En cas de no tenir el cotxe empadronat als carrers ACIRE peerò fer ús justificat d’aquests s’haurà de fer una instància i s’estudiarà cada cas concret. Així mateix, també s’habilitaran opcions i aparcaments de càrrega i descàrrega per als proveïdors de la zona i per a persones amb mobilitat reduïda.

A més, durant el primer mes des de l’inici del canvi, s’informarà mitjançant notificacions de correu de si s’ha accedit a la zona restringida sense permís per tal de treballar la conscienciació i d’atorgar un marge d’adaptació a la nova situació. En qualsevol cas, aquesta notificació serà només informativa i no sancionadora durant aquest període.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com