Connect with us

Actualitat

La justícia digital arriba a Manacor

Permet la tramitació electrònica dels procediments judicials

Els Jutjats de Manacor ja han engegat el sistema de Justícia digital, que permet la tramitació electrònica dels procediments judicials.

En concret, el sistema permetrà agilitar tràmits com la signatura i consulta de documents en els òrgans judicials de la localitat, a més de dotar-los de majors garanties, segons ha indicat el Ministeri de Justícia en una nota de premsa.

Cal recordar que el partit judicial de Manacor, compost per cinc jutjats de l’ordre jurisdiccional civil i tres jutjats de l’ordre penal, atén a uns 139.000 veïnats.

Per poder dur a terme aquest desplegament de Justícia digital a Manacor han estat necessàries actuacions de tipus organitzatiu, tecnològic i de gestió del canvi, per tal de formar al personal en el maneig de les noves eines tecnològiques.

Són tendència