Connect with us

Actualitat

Neix la Taula Proinfància a la zona costanera de Manacor

Per satisfer les necessitats de les famílies vulnerables

La Taula Proinfància de Manacor s’ha constituït oficialment per potenciar el treball en xarxa entre les entitats socials, les administracions, els centres educatius, els centres de salut i tots els organismes que fan feina amb menors a la zona costanera de Manacor per promoure accions coordinades que donin “una resposta global i integral a les necessitats dels infants i de les seves famílies”, ha explicat Carme Serra, que juntament amb els treballadors dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor ha coordinat les reunions prèvies a la constitució de la Taula Proinfància a la zona costanera del municipi.

I és que des de fa un any l’Ajuntament de Manacor, l’Obra Social La Caixa, la Xarxa per a la inclusió social de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, Càritas i la Fundació Ires fan feina amb els centres educatius, els centres de salut, i totes les entitats i professionals que treballen amb menors a la zona costanera de Manacor, des de s’Illot a cala Murada. Després d’un any de feina “tenim un diagnòstic de la situació i podem dir que des de l’any 2004 augmenta la població infantil al municipi de Manacor, que en els darrers deu anys milloren les dades en educació i que a la zona costanera es detecten les mateixes necessitats que a la ciutat de Manacor però hi ha menys presència d’entitats socials i educatives que hi puguin donar resposta”, explicà el doctor en sociologia i professor de la UIB, Lluís Ballester. Per aquest motiu, des dels Serveis Socials municipals ja han organitzat activitats adreçades a infants i joves per aquest estiu.

A més dels experts, durant l’acte de constitució de la Taula Proinfància a la zona costanera de Manacor hi han participat la regidora de Serveis Socials, Maria Isabel Bauzà; el delegat de la zona costanera, Joan Gomila, i la regidora d’Educació, Catalina Riera. Tots han destacat la necessitat de fer feina en xarxa per donar resposta a les necessitats socials de totes les famílies del municipi. Així, des de la Taula Proinfància de la zona costanera de Manacor es farà feina conjuntament entre totes les entitats que en formin part per identificar i analitzar les situacions de vulnerabilitat social i de risc d’exclusió que poden patir els menors i les famílies. L’objectiu final serà concretar, més enllà de l’atenció a necessitats puntuals, un plantejament global d’actuació que incidesqui de forma integral en la transformació i millora de la realitat de la infància i de les famílies. En aquesta línia, es definirà una proposta de serveis conjunta que permeti respondre a les necessitats dels menors i de les seves famílies, i optimitzar els recursos econòmics públics i privats que es doten per a aquests efectes.

Són tendència