Connect with us

Actualitat

Capdepera s’adhereix a l’Agència de Defensa del Territori

El Consistori gabellí reconeix la manca de personal que sofreix per resoldre els expedients de disciplina urbanística

Capdepera ja forma part de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT). El divendres passat, el batle del municipi, Rafel Fernández, va signar el conveni d’adhesió acompanya de la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el gerent de l’ADT, Tomeu Tugores; així com de la regidora d’Urbanisme de l’ajuntament, Ivón Renaud.

L’Ajuntament de Capdepera va aprovar la signatura del conveni per l’adhesió a l’ADT en el ple ordinari del mes d’abril. Segons el conveni l’adhesió a l’ADT consisteix en que “l’Ajuntament de Capdepera delega les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal. Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal”.

Davant la manca de personal que té el consistori gabellí per resoldre els expedients de disciplina urbanística, en rústic i en urbà, les tasques es veuen endarrerides i per la qual cosa s’acumulen, portant anys de retràs amb la resolució de les infraccions. Des de l’àrea d’Urbanisme varen considerar l’adhesió a l’ADT com “una de les millors solucions per protegir el territori i complir amb la legalitat urbanística”.

Són tendència