Connect with us

Societat

Ja són públics els informes d’exhumacions i identificacions a les fosses de Montuïri, Llucmajor i Porreres

Ja són públics els informes d'exhumacions i identificacions a les fosses de Montuïri, Llucmajor i Porreres

També es pot consultar l’estudi de viabilitat de la fossa de Son Coletes, a Manacor

El nou espai web per a la divulgació de la Memòria Democràtica a les Illes Balears ha incorporat en aquestes últimes hores nous continguts. La Direcció General de Memòria Democràtica acaba d’incorporar 66 documents nous entre informes d’intervencions a les fosses de les Illes Balears, informes d’identificació de les víctimes localitzades i estudis de viabilitat. A més, els mapes de fosses de les Illes Balears s’han desglossat en més d’una trentena de documents per facilitar-ne la consulta.

La nova documentació es pot trobar a l’àrea de Projectes, dins l’apartat dedicat a informes de les fosses de les Illes Balears de l’espai web memoria.caib.es, que va posar en marxa la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització a través de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern a finals del mes d’abril.

Més documentació entorn a les fosses

Entre les noves informacions a què pot accedir des d’avui qualsevol persona interessada, hi ha els informes de les intervencions fetes a les fosses de Santa Maria del Camí, del cementeri de Sant Ferran, Montuïri, del cementeri vell de Ses Figueretes, Marratxí, Sencelles, Llucmajor, Calvià, el pou de Sant Lluís i Porreres.

D’altra banda, es poden consultar els informes identificatius duits a terme a la fossa de Porreres, que varen permetre el retorn als familiars de 14 víctimes de la repressió franquista -Guillem Frau Moragues, Joan Losa Campomar, Pere Vallespir Amengual, Mariano Galiana Galiana, Llorenç Coll Sastre, Joan Canyelles Capllonch, Rafael Cifre Torres, Gabriel Ferriol Gelabert, Gaspar Macià Ventaloni, Miquel Ques Torres, Ignasi Picornell Ferrerías, Jaume Capó Amengual, Tomàs Seguí Seguí i Baltasar Moyà Bauzà. La nova documentació també incorpora els informes de les identificacions de Juana Baño Morales i Joan Ferrà Ferrà, localitzats a la fossa del cementiri de Calvià; i la memòria del procés d’excavació, exhumació i identificació de tres víctimes del feixisme al cementiri municipal de Sant Joan.

Entre la nova documentació incorporada a l’espai web memoria.caib.es hi ha també els estudis de viabilitat de les fosses de Bunyola i de Manacor.

Són tendència