Connect with us

Comunitat

Primera tongada d’ajudes destinades a la replantació d’arbres fruiters

Primera tongada d’ajudes destinades a la replantació d’arbres fruiters

Cobreix la replantació d’albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoners, oliveres i pruneres

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), una línia d’ajudes de minimis dotada amb 249.123 euros per a la replantació d’arbres fruiters, tant de secà com de regadiu. Es tracta d’una primera línia d’ajudes, que està previst que es puguin ampliar, i que es finança amb l’ITS del 2019.

La convocatòria d’aquesta ajuda, que s’ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), cobreix la replantació d’albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoners, oliveres i pruneres per a l’any 2020. La quantia de les ajudes es fixa de la següent manera: 15 euros per arbre plantat de figuera de rama, 20 euros per arbre plantat d’albercoquer, ametller, figuera, garrover sense empeltar, melicotoner, olivera i /o prunera; i 30 euros per arbre plantat de garrover empeltat. En els tres casos, la quantia inclou la mà d’obra, el material i la maquinària utilitzada. Els arbres plantats amb aquesta ajuda s’han de mantenir durant un període de cinc anys. L’import mínim de subvenció per beneficiari és de 300 euros.

Són tendència