Connect with us

Comunitat

El Govern fixa multes de fins a 600.000 euros als qui celebrin festes il·legals a partir d’ara

El Govern fixa multes de fins a 600.000 euros als qui celebrin festes il·legals a partir d'ara

Incomplir l’ús obligatori de la mascareta en la via pública, serà sancionat amb 100 euros

El Consell de Govern  ha aprovat aquest divendres el decret que regula les sancions que s’imposaran quan s’incompleixin les normes de seguretat establertes per a contenir la propagació de l’epidèmia del coronavirus, i que fixa multes de fins a 600.000 euros per la comercialització d’esdeveniments en espais públics o privats.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha anunciat en una roda de premsa que aquest decret servirà per a afrontar “amb eficàcia” la resolució i tramitació d’expedients sancionadors davant l’incompliment de la normativa de les autoritats sanitàries davant “la nova normalitat”.

La nova norma, que es preveu que entri en vigor aquest divendres quan es publiqui en el BOIB i es prolongarà mentre duri la pandèmia, classifica les sancions en lleus, greus i molt greus.

Entre les sancions considerades lleus, que implicaran multes que van dels 100 euros als 3.000 euros, figuren l’incompliment de l’ús obligatori de la mascareta, el fet que un establiment obert al públic, no ofereixi informació als usuaris sobre horaris, aforaments, distància social i ús de mascareta, i superar els límits d’aforament o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquestes afectin a menys de 15 persones.

La nova norma, que es preveu que entri en vigor aquest mateix divendres, es prolongarà mentre duri la pandèmia

El decret estableix sancions que van des de 3.001 euros i 60.000 euros per a les sancions greus, entre les quals hi figuren organitzar reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment de caràcter públic o privat i en espais públics i privats, en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

També es considera infracció greu, l’incompliment dels límits d’aforament o de nombre màxim de persones permesos en establiments o activitats, quan no constitueixin una infracció lleu ni molt greu.

Són tendència