Connect with us

Comunitat

Més de la meitat de l’aigua residual dels municipis no és apta per a ser reutilitzada

Més de la meitat de l'aigua residual dels municipis que arriba a les depuradores no és apta per a ser reutilitzada

És una de les principals conclusions d’un estudi de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) que comprèn el període 2016-2019

El 55% de l’aigua residual municipal que arriba a les depuradores de les Illes Balears supera els límits de salinització que marca la normativa. Aquesta situació n’impedeix la reutilització per a usos agrícoles. És una de les principals conclusions d’un estudi de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) que abraça el període 2016-2019.

L’agència pública del Govern, depenent de la conselleria de Medi Ambient i Territori, ha analitzat la salinitat de les aigües residuals mitjançant la conductivitat elèctrica que, en el cas de l’aigua, augmenta amb la concentració de sals.

Per illes, Eivissa,amb un 70,6% de mitjana en els quatre exercicis analitzats, és la que presenta un major percentatge d’aigua residual amb excés de salinitat seguida de Menorca (57,7%), Mallorca (39,15%) i Formentera (32,85%).

La salinitat de les aigües residuals municipals pot estar relacionada amb el mal estat del clavegueram especialment en el cas de xarxes situades prop de la costa on l’aigua salada subterrània s’hi pot infiltrar a través de fissures. Puntualment, també es pot atribuir a abocaments il·legals de salmorra de dessaladores privades a la xarxa de sanejament municipal o bé d’abocaments d’aigües residuals industrials.

L’alta salinitat de les aigües residuals de bona part dels municipis pot estar relacionada amb el mal estat del clavegueram

Són tendència