Connect with us

Vist a les xarxes

Les dones i els menors de 35 anys, els més perjudicats per la crisi del coronavirus

emergència econòmica

Són els que sofreixen en major mesura les conseqüències de l’emergència econòmica

Ja es perfila qui són els grans perdedors de la crisi pel coronavirus. Les dones i els menors de 35 anys estan sofrint en major mesura les conseqüències de l’emergència econòmica, segons adverteix el Banc d’Espanya en el seu informe anual, fet públic aquest dimarts. El document, dedicat íntegrament a les conseqüències de la Covid-19, assenyala un probable “repunt” de la desigualtat en “els pròxims trimestres”.

L’informe explica que els sectors més afectats per les limitacions pel distanciament social –amb un pes important en l’economia, com a comerç, hostaleria, activitats artístiques– afecta en major mesura a dones, joves i treballadors amb menys renda, escassa experiència i contractes temporals. I es tracta de segments de la població amb estalvis de doblers molt escassos per a fer front a les dificultats actuals. El document també posa de manifest que la major distància entre pobres i rics llastrarà la recuperació.

L’informe avança un probable “repunt” de la desigualtat en “els pròxims trimestres”

Són tendència