Connect with us

Comunitat

Educació manté l’inici del nou curs el 10 de setembre, però sense descartar cap escenari

Educació manté l'inici del nou curs escolar el 10 de setembre, però sense descartar cap dels tres escenaris possibles

Nova normalitat, mitjançant mesures restrictives o confinament

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha presentat avui l’esborrany de Resolució amb les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per als centres educatius no universitaris de Balears pel proper curs 2020/21. Aquest esborrany recull el treball de les 14 comissions que han elaborat les seves propostes per als diferents nivells educatius i en tres escenaris diferents: A, nova normalitat, B, amb mesures restrictives i C, confinament. Es tracta d’una Resolució conjunta de les Conselleries d’Educació i de Salut.

La Resolució compta amb 11 annexos que regulen els diferents escenaris i circumstàncies associades al desenvolupament del curs en estat de pandèmia.

Un curs presencial

Les previsions que es manegen actualment és que si no hi ha cap canvi en l’evolució de la COVID-19 a Balears els centres educatius comencin el curs el dia previst al calendari escolar, és a dir, dia 10 de setembre i en l’escenari A, el de nova normalitat. “Normalitat absoluta, presencialitat i seguretat màximes per iniciar el curs”, ha afirmat el conseller. “Hem après molt de l’ensenyança no presencial i hem vist que és essencial per a infantil, primària, primers cursos de primària i l’educació especial i la presencialitat serà prioritària en aquests nivells educatius”.

Aquest escenari preveu classes presencials per a tot l’alumnat, amb les ràtios establertes a la normativa vigent, amb determinades restriccions de seguretat i higiene per evitar els contagis. Es reprendran també  els serveis complementaris i les activitats extraescolars.

Escenaris

Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris que han de permetre que el sistema educatiu tengui la capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs es puguin produir. Aquestes escenaris són:

    • Escenari A: Nova normalitat. Les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en el protocol corresponent. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios habituals, amb protocols específics de seguretat. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
    • Escenari B:  Amb mesures restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil,  educació primària i educació especial. En els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, règim especial, i educació d’adults es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de presencialitat i a distància.
    • Escenari C:  Confinament. En aquest escenari es planteja el tancament dels centres educatius i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.

El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. Així mateix si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.

A partir d’avui es pot consultar l’esborrany amb tots els annexos al web de la Conselleria.

Són tendència