Connect with us

Comunitat

El PIAT manté el límit màxim de places turístiques per Mallorca en 430.000

El Bloc per Felanitx es posiciona en contra del decret del Govern que permet ampliar els hotels un 15%

No es permetran noves places en zones madures i saturades i que no estiguin contemplades en els planejaments urbanístics municipals

El Consell de Mallorca preveu l’aprovació definitiva del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics el pròxim 9 de juliol. La consellera de Territori del Consell, Maria Antònia Garcías, ha comparegut aquest divendres per avançar que el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics per a Mallorca s’incorporarà a l’ordre del dia del proper ple de la institució insular.

La redacció definitiva del PIAT no presenta grans canvis sobre els aspectes principals al text aprovat inicialment, segueix fidel al model de contenció de creixement i equilibri territorial, s’ajusta als requeriments expressats des de la Comissió Balear de Medi Ambient i reforça les mesures de sostenibilitat energètica.

El document aprovat inicialment va rebre 26 Al·legacions de particulars i 30 informes i hi ha hagut un alt nivell d’acceptacions tant de particulars com d’administracions. El nou redactat permet els hotels rurals, tot i que amb uns paràmetres molt més restrictius que els definits a la Llei Turística i sempre que l’establiment vagi lligat a una explotació agrària.

El PIAT manté el límit màxim de places turístiques per Mallorca en 430.000, reduint el nombre de places que permetia la llei turística anterior, repartides en ETH (Estades Turístiques en Habitatges) i EAT (Estades en Allotjament Turístic) sempre seguint la premissa del concepte d’equilibri territorial.

Una vegada esgotat el període de suspensió de llicències, que acaba amb l’aprovació definitiva del pla, i mentre els ajuntaments adapten els seus planejaments, es redueix la borsa temporal de 43.000 a 32.000 places (22.000 ETH i 10.000 EAT) durant els 4 anys següents a l’aprovació definitiva del Pla.

El nou redactat incorpora mesures més restrictives i sostenibles, especialment, referents a mesures d’estalvi d’aigua i ús d’energies renovables

Val a dir que d’aquestes 32.000 places de la borsa, més de 18.000 ja s’han consumit en els darrers 2 anys (des de l’aprovació inicial del pla).

No es permetran noves places turístiques a zones madures i saturades i que no estiguin contemplades a planejament, a excepció de les llevat de les de modalitat d’ETH60 (que només es podien comercialitzar durant dos mesos l’any). Es manté la zonificació per a la regulació del lloguer turístic.

El nou redactat incorpora mesures més restrictives i sostenibles, especialment, referents a mesures d’estalvi d’aigua i ús d’energies renovables.

Són tendència