Connect with us

Actualitat

Manacor es converteix en el segon municipi de Mallorca amb la major taxa de nous donants de sang

Així ho posa de manifest la Memòria relativa a 2019 feta publica pel Banc de Sang i Teixits de Balears

Les Illes Balears van registrar 35.339 donacions de sang en 2019 amb les que, per onzè any consecutiu, va aconseguir atendre totes les necessitats transfusionals dels hospitals, entre els quals es varen distribuir 30.845 concentrats d’hematies. Així es desprèn de les dades que ha donat a conèixer el Patronat del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears el qual s’ha reunit avui per a analitzar, entre altres punts, el resultat de l’activitat del 2019.

El 81,4 % de les donacions de sang es van dur a terme a Mallorca (28.757). A pesar que la xifra és bona, suposa una lleugera reculada de l’1,8% del total de donacions que van ser ateses en 2018.

En el conjunt de xifres globals per municipis, crida l’atenció la capacitat solidària demostrada pel municipi de Manacor en aquest sentit. La capital del Llevant, malgrat que va retrocedir un 7,6% respecte al total de donacions efectuades en 2018, destaca com el segon municipi de l’illa, i un dels primers en el conjunt de Balears, que ha sumat major nombre de nous donants (123). Les actuacions dutes a terme pel propi Bus del BSTIB en la plaça Ramon Llull va permetre reunir la majoria d’aquests nous donants (44 de la xifra total), Manacor (22) i Porto Cristo (12). En el cas del nucli costaner, cal destacar que és l’únic indret del municipi que va aconseguir tancar l’exercici amb un lleuger augment de donants (1,7%) respecte a les xifres de 2018. En el conjunt de campanyes promogudes pel propi BSTIB sol concentrar una mitjana de 14 persones per convocatòria pel que respecta al municipi de Manacor, només superat per Marratxí que va ser capaç de sumar 153 nous donants durant tot 2019.

Manacor es converteix en el segon municipi de Mallorca amb major taxa de nous donants de sang

Pel que respecta a altres municipis de la zona, Capdepera (3,45) i Campos (7,2%) també van ser els municipis que van mostrar major grau de solidaritat a l’hora de contribuir donant sang.

El total de donacions recollides en el conjunt de les Illes va permetre atendre totes les necessitats transfusionals dels hospitals

Són tendència