Connect with us

Comunitat

Els centres educatius de Balears duran a terme activitats presencials a partir de la setmana que ve

Després que el Ministeri de Sanitat hagi autoritzat que les Illes puguin avançar a la fase 3 de la desescalada

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha explicat les activitats que es duran a terme presencialment als centres educatius a partir de l’entrada de Balears a la fase 3. La resolució que especifica el protocol de desescalada progressiva d’aquesta fase als centres educatius no universitaris de Balears es publicarà aquesta setmana al BOIB.

March ha recordat que actualment els centres estan celebrant tutories presencials d’un màxim de 5 alumnes als darrers cursos de les distintes etapes educatives, i que es va decidir oferir l’opció als centres privats de 0-3 per obrir si tenien les condicions adequades. Les escoletes depenents d’ajuntaments i consells varen decidir ajornar la seva obertura a la fase 3, com les del Govern.

“Amb l’entrada a la fase 3 s’amplia l’activitat presencial dels centres educatius de manera que es puguin oferir tutories i també activitats de reforç a tots els nivells, a més de l’obertura de les escoletes 0-3”, ha explicat March. “Molts de mestres ens han fet arribar la necessitat de fer tutories als diferents nivells i han plantejat la possibilitat d’organitzar activitats, pensant, especialment amb la salut emocional de l’alumnat que haurà tengut un final de curs molt diferent del que es podria pensar quan el varen començar”.

Presencialitat a la Fase 3

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, als centres educatius no universitaris de les illes que hagin accedit a la Fase 3, mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores (en torn de matí) i entre les 15.00 i les 19.00 (en torn d’horabaixa)  i es duran a terme les activitats presencials següents:

 • Tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per a l’alumnat de qualsevol curs dels nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de persones adultes i ensenyaments de règim especial, amb cita prèvia, individuals o en grup d’un màxim de 10 alumnes al segon cicle d’educació infantil, i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne. Les tutories i les activitats de reforç es poden sol·licitar per part de l’alumnat, les famílies i els centres.
 • Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre (inclosos TISOC, fisioterapeutes i  ATE). Es  duran a terme aquestes intervencions a totes les etapes, nivells i modalitats educatives, a petició de les famílies o dels propis centres.
 • Obertura dels centres públics de 0-3 anys, que reprendran les activitats educatives presencials, amb les següents ràtios màximes, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne, seran:
  • 0-1: 4 nadons
  • 1-2: 6 infants
  • 2-3: 9 infants
  • Aules mixtes: 50% de la ràtio abans de l’estat d’alarma, segons la taula del decret 58/2019.
 • Els centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars, podran obrir per decisió dels seus titulars, en les mateixes condicions assenyalades en el punt anterior.

Són tendència