Connect with us

Actualitat

Denuncien a l’Ajuntament de Capdepera per fer el passeig de Cala Rajada com a obres d’emergència

Denuncien a l'Ajuntament de Capdepera per fer passar la construcció del passeig de Cala Rajada com unes suposades obres d'emergència

“Resulta incomprensible com es poden autoritzar unes obres d’emergència per a la reparació d’un passeig que no fou danyat”, segons la denúncia del GOB

Segons la tanca informativa instal·lada per l’Ajuntament de Capdepera a l’Avinguda Amèrica figura que en data de 10 de març de 2020 la Demarcació de Costes a les Illes Balears va autoritzar la realització d'”Obres d’emergència per a la reparació del Passeig Marítim de Cala Rajada, aprovades per decret de batlia de 22 de febrer de 2020″.
Aquestes obres van des del carrer Castellet fins a la platja de Son Moll. Una part d’aquestes obres – les situades entre els voltants de la platjola de Na Ferradura i la platja de Son Moll – estan sota la responsabilitat de la Demarcació de Costes. La resta estan situades dins la zona de competència de Ports de les Illes Balears, essent la fita 565 la divisòria de la delimitació del domini públic marítim terrestre aprovada per l’Ordre Ministerial de 3 de juliol de 2007.

“Atès que en la zona de competència de la Demarcació de Costes el temporal Glòria no va produir cap desperfecte remarcable, ni tan sols lleus, al passeig marítim de Cala Rajada o passeig Amèrica, resulta incomprensible com es puguin autoritzar unes obres d’emergència per a la reparació del passeig quan aquest no fou danyat”, segons la denúncia feta pública pel GOB.

“Les obres que es duen a terme res tenen a veure amb la reparació dels suposats danys del temporal, si no més aviat amb l’execució de la remodelació integral del passeig Amèrica que tenia prevista des de feia temps l’Ajuntament de Capdepera”, projecte que fou posat a informació pública en el BOIB del 20 de juliol de 2019, a la qual el GOB ja hi va presentar al·legacions amb relació a la distribució d’espais.

La denúncia dels ecologistes, posa de manifest que “es demoleixen i retiren del DPMT grans trams del mur de l’antic passeig per a una reconstrucció total, fet que la Llei de Costes prohibeix en el seu article 44.5, per quan determina que els passejos marítims s’han de localitzar fora de la ribera de la mar, cosa que no passa en aquestes obres”.

El GOB ha denunciat els fets davant la Demarcació de Costes sol·licitant:

a) La immediata paralització de les obres
b) La revocació de l’Autorització de data 10 de març de 2020
c) La retirada del domini públic marítim terrestre i de la ribera de la mar de les ocupacions per obres que no disposin de la concessió vigent
d) Sancionar a l’Ajuntament de Capdepera per fer passar unes suposades obres d’emergència per a reparar el passeig marítim quan en realitat aquestes res tenen de reparació sinó de nova construcció.

Són tendència