Connect with us

Comunitat

Els pagesos i ramaders podran optar finalment a ajudes pels danys causats pels temporals del 2019

Els pagesos i ramaders podran optar finalment a ajudes pels danys causats pels temporals del 2019

Les Balears varen ser un dels territoris més afectats a conseqüència dels episodis de fortes pluges ocorreguts entre els dies 25 i 27 del mes d’agost de 2019

Els pagesos i ramaders de les Balears podran optar finalment a les ajudes compensatòries per pal·liar els danys causats sobre les produccions pels temporals de 2019. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat les comunitats autònomes beneficiàries del Reial decret 539/2020, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys causats en la producció. Unes subvencions, previstes al Reial decret llei 11/2019, i que es convocaven per al 2020.

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va reivindicar la inclusió de les Illes en aquest Decret d’ajudes, i finalment ha estat inclosa a totes les llistes publicades. Les Balears varen ser un dels territoris més afectats a conseqüència dels episodis de fortes pluges ocorreguts entre els dies 25 i 27 del mes d’agost de 2019, quan una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) va recórrer d’oest a est la península i les Balears, i també va quedar afectada per la segona onada dels dies 12 a 16 del mes de setembre de l’any passat.

Així, podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els o les titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes (persones físiques o jurídiques) que hagin sofert pèrdues que superin el 30% de la producció normal. La quantia de l’ajuda serà d’un 50% sobre la producció perduda, tret que el beneficiari hagi subscrit, abans de la presentació de la sol·licitud, una assegurança que cobreixi almenys un 50% de la producció anual mitjana o dels ingressos derivats de la producció i els riscos climàtics més freqüents a Espanya, per als quals es proporciona cobertura d’assegurances.

Són tendència