Connect with us

Esports

140 actuacions en diverses instal·lacions esportives de Mallorca, pendents d’execució

La majoria d’aquestes actuacions tenen a veure amb el canvi de paviments esportius, reparació d’espais complementaris i tancaments

La gran quantitat de sol·licituds presentades pels distints ajuntaments de Mallorca ha obligat al Consell de Mallorca haver de posar en marxa un Pla d’ajudes per a inversions esportives municipals que subvencionaran obres de renovació o reparació d’instal·lacions com la millora de paviments, cobertes, tancaments, canvi d’usos, millores d’eficiència energètica i mediambiental, així com l’adquisició de material esportiu inventariable.

La convocatòria neix després d’una diagnosi prèvia feta des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de les necessitats vinculades a les instal·lacions esportives de tots els ajuntaments de Mallorca. Un estudi previ que constata que els municipis de l’illa tenen previstes unes 140 actuacions de millora en les seves instal·lacions esportives, la majoria de les quals tenen a veure amb canvi de paviments esportius, reparació d’espais complementaris i tancaments.

 

Són tendència