Connect with us

Actualitat

Els municipis veuran reforçada l’aportació del Govern

El Govern i la FELIB acorden augmentar l’aportació gradualment fins arribar a 18,5 milions d’euros en 2020

Els municipis de les Illes Balears veuran sensiblement reforçada l’aportació del Govern via Fons de Cooperació Municipal, tant per enguany, com per les anualitats compreses entre 2018 i 2020, després de l’acord conjunt que s’ha signat entre la titular de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, i el president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, Joan Carles Verd.

L’acord inclou l’augment progressiu de la quantitat global del Fons en dos milions anuals, pel trienni 2018-2020. D’aquesta manera el Govern acompleix el compromís adquirit per l’increment del FCL, ja que la quantitat destinada a aquesta finalitat passarà dels 12,5 milions anuals, als 18,5 milions.

L’increment del FCL fins a 2020 parteix de l’acord al qual s’ha arribat per a la dotació de 2017. Enguany els ajuntaments rebran un total de 12,5 milions d’euros, amb un increment de 500.000 euros amb referència al FCL de 2016.

Aportacions que rebran els municipis del Pla, Migjorn i Llevant de Mallorca

Algaida  79.478,62
Ariany  71.844,70
Artà  166.547,43
Campos  177.896,48
Capdepera  114.886,81
Felanitx  152.328,97
Manacor  312.052,50
Montuïri  77.601,83
Petra  76.786,52
Porreres  78.018,47
Salines, Ses  75.780,06
Sant Joan  71.844,70
Santanyí  113.878,79
Son Servera  113.130,18
Vilafranca de Bonany  78.024,29

 

Són tendència