Connect with us

Comunitat

El Govern recomana ara l’ús de mascaretes per a circular pel carrer

El Govern recomana ara l’ús de mascaretes per a circular pel carrer

Durant aquesta fase 0 de desconfinament, i seguint les indicacions dels ministeris de Sanitat i de Consum

Durant aquesta fase 0 de desconfinament, i seguint les indicacions dels ministeris de Sanitat i de Consum, la Conselleria de Salut i Consum recomana l’ús de mascaretes i d’equips de protecció individual quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat a la feina, a la compra, en espais tancats o al carrer. Tal com ha indicat el Ministeri de Sanitat, quan s’utilitza el transport públic, l’ús de mascareta és obligatori.

El tipus de protecció que s’ha d’emprar depèn de si es tracta de persones sanes, persones que han donat positiu en COVID-19, persones que estan en contacte amb el virus o col·lectius vulnerables.

MASCARETES HIGIÈNIQUES PER A PERSONES SANES

Per tal de prevenir la transmissió de la COVID-19, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut i Consum recomanen l’ús de mascaretes higièniques a la població general sana. Aquestes mascaretes poden fer de tanca i evitar que persones sanes transmetin el virus.

MASCARETES QUIRÚRGIQUES PER A PERSONES AMB COVID-19

Es recomana l’ús de mascaretes quirúrgiques a les persones que tenguin diagnosticada la COVID-19, tant si tenen símptomes com si són asimptomàtiques. Aquest model de mascaretes limita la transmissió d’agents infecciosos perquè estan dissenyades per filtrar l’aire exhalat. Per tant, la seva missió és protegir els que estan a prop del portador evitant la dispersió vírica en esternudar, tossir o parlar.

MASCARETES FFP1, FFP2 i FFP3 PER A PERSONES EN CONTACTE AMB EL VIRUS I COL·LECTIUS VULNERABLES

Els equips de protecció individual (EPI), que es venen a les farmàcies i establiments especialitzats, es recomanen a professionals en contacte amb el virus i a determinats grups vulnerables sempre per prescripció mèdica. Serveixen per crear una barrera entre un risc potencial i l’usuari, ja que filtren l’aire inhalat i eviten l’entrada de partícules contaminades a l’organisme. En funció del grau de protecció, les mascaretes incloses dins aquesta categoria poden ser de tipus FFP1, FFP2 i FFP3. Els filtres que contenen contra les partícules també poden ser de tres tipus: P1, P2 i P3.

RECOMANACIONS PER POSAR-SE QUALSEVOL MASCARETA

En tots els casos, és important emprar correctament les mascaretes seguint aquestes indicacions:

 • Rentar-nos les mans abans de posar-nos-la.
 • Durant tot el temps que duguem la mascareta, ens ha de cobrir la boca, el nas i la barbeta. És important que s’ajusti a la cara.
 • Hem d’evitar tocar la mascareta mentre la duim posada.
 • Es recomana no emprar la mascareta per un període superior a 4 hores. En cas que s’humidifiqui o es deteriori a causa de l’ús, es recomana substituir-la per una altra. No hem de reutilitzar les mascaretes llevat que s’indiqui que són reutilitzables.
 • Per treure’ns la mascareta, ho hem de fer per la part de darrere, sense tocar la part frontal, llençar-la a un poal tancat i rentar-nos les mans.
 • Hem de rentar les mascaretes reutilitzables segons les indicacions del fabricant.

L’ús de mascaretes ha d’anar acompanyat d’altres mesures de prevenció:

 • Mantenir 1-2 metres de distància amb les altres persones.
 • Rentar-nos les mans amb freqüència i meticulosament.
 • Evitar tocar-nos els ulls, el nas i la boca.
 • Cobrir-nos la boca i el nas amb el colze quan tossim o esternudam.
 • Fer servir mocadors de paper.
 • Treballar a distància sempre que sigui possible.
 • Si tenim símptomes, hem de quedar a ca nostra i aïllats en una habitació.

ÚS DE GUANTS

La població general només ha d’emprar guants en anar a comprar (supermercats i establiments d’autoservei en general). No és recomanable emprar guants per anar pel carrer.

Són tendència