Connect with us

Actualitat

El Parlament insta al govern espanyol a què els ajuntaments puguin invertir els doblers aturats en els bancs

Per tal de donar liquiditat i dinamisme a l’activitat econòmica dels seus municipis

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat parcialment una Proposició No de Llei presentada pel Grup Parlamentari d’El Pi  que presentava un seguit de propostes de millora respecte al Reial Decret Llei 8/2020. En aquest sentit, la Comissió d’Economia ha votat a favor d’instar al govern espanyol a modificar la normativa perquè tots els ajuntaments i els consells insulars sanejats puguin invertir els recursos econòmics acumulats als bancs per donar liquiditat i dinamisme a l’activitat econòmica dels seus municipis. L’article 3 del Reial Decret Llei 8/2020 relaxa la denominada regla de despesa i permet als consistoris disposar d’uns 300 milions d’euros dels superàvits de l’exercici 2019 per finançar ajudes econòmiques i prestacions gestionades per part dels Serveis Socials. Ara bé, resulta evident que els superàvits acumulats per les entitats locals en els diversos exercicis pressupostaris és molt més elevat que la petita partida que s’està habilitant. De fet, només a les Illes Balears es calcula que els ajuntaments compten amb més de 500 milions d’euros.

Només a les Illes Balears es calcula que els ajuntaments compten amb més de 500 milions d’euros, corresponents als superàvits d’exercicis anteriors

Segons el secretari general i diputat d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, “en aquests moments de crisi socioeconòmica, les Balears necessiten una política d’inversió pública valenta amb l’objectiu de dinamitzar la nostra economia”.

Per altra banda, la iniciativa d’El Pi demandava també al govern de l’estat que contempli la bonificació de les quotes d’aquells autònoms que estiguin d’alta però que hagin vist reduïts greument els seus ingressos, que permeti a les empreses afectades per la crisi acollir-se a l’ajornament de les obligacions bancàries i altres possibles obligacions- com ara les de subministraments o dels lloguers- i que s’agilitzi la concessió dels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial, tot relaxant les garanties exigibles per a la seva obtenció. “Si els crèdits no s’atorguen de forma immediata (en un màxim de 15 dies) i amb uns requisits de garantia molt reduïts, aquest instrument esdevindrà inútil per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus“, ha argumentat Melià.

Finalment, PSIB-PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca i el Grup Mixt – Més per Menorca han votat en contra de reclamar a l’Estat el canvi de la normativa perquè les empreses que facin un ERTO a conseqüència de la COVID-19 i per força major puguin obtenir tots els beneficis prevists sense la necessitat de tenir sis mesos d’activitat i de mantenir íntegrament la plantilla.

Són tendència