Connect with us

Actualitat

Manacor treu a contractació externa la redacció del PGOU

El pressupost previst per aquest treball, és de 181.653 euros, amb l’IVA inclòs

L’Ajuntament de Manacor ha tret a contractació externa la continuació dels treballs de redacció del Pla General de Manacor. Tal com es va anunciar fa algunes setmanes des de l’Ajuntament s’ha convocat un concurs públic perquè sigui una empresa especialitzada la que s’encarregui de continuar la redacció i tramitació del Pla General de Manacor, el qual ja s’ha aprovat inicialment. El pressupost previst per aquest treball, que les empreses interessades podran millorar, és de 181.653 euros, amb l’IVA inclòs.

Aquests doblers es repartiran durant els tres anys que es preveu que durin els treballs. Hi podran optar les empreses especialitzades en planificació urbanística que ja hagin realitzat treballs similars amb èxit i que disposin d’un equip de feina interdisciplinar, “perquè puguin enfocar el planejament des de diferents punts de vista”, expliquen des del Departament d’Urbanisme de Manacor.

“La intenció de tot el departament és que se segueixi la tramitació del Pla General i que Manacor pugui disposar d’una ordenació urbana ajustada als requeriments ambientals actuals i que també sigui sostenible econòmicament”, afegeixen des del departament.

Es valorarà la millora de l’oferta econòmica i també que s’ampliï l’equip de professionals requerit amb tècnics especialistes en medi ambient,especialistes en sistemes d’informació geogràfica i tècnics especialistes en patrimoni històric i artístic o geògrafs

Amb tot, des del Departament d’Urbanisme han informat que “estam pendents de cinc informes que han d’emetre els organismes municipals per a poder seguir amb la tramitació del Pla General ”. Concretament des de l’Ajuntament estan pendents d’informes sobre la gestió dels recursos forestals i sobre la xarxa de torrents que poden afectar el nou planejament, uns documents que s’han d’elaborar des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern. A més, des del consistori també esperen tots els informes que ha d’elaborar el Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca. I és que “aquests informes són determinants per a poder seguir amb el Pla General, els hem demanat quatre vegades formalment i hem tengut reunions a nivell polític per a intentar desbloquejar aquesta situació”, han informat des del Departament d’Urbanisme de Manacor. 

L’anunci de la contractació de la continuació dels treballs de redacció del Pla General de Manacor es va publicar divendres passat, dia 16, a la secció Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Manacor. Així mateix dissabte passat, dia 17, l’anunci es va publicar al BOIB. D’aquesta manera totes les empreses interessades poden presentar les seves ofertes. Des de l’Ajuntament de Manacor es valorarà la millora de l’oferta econòmica i també que s’ampliï l’equip de professionals requerit amb tècnics especialistes en medi ambient, especialistes en sistemes d’informació geogràfica i tècnics especialistes en patrimoni històric i artístic o geògrafs.

Són tendència