Connect with us

Opinió

Una reflexió sobre el confinament a Balears pel COVID-19

Una reflexió sobre el confinament a Balears pel COVID-19

Dos motius pels quals els nostres polítics haurien de demanar/exigir a l’Estat espanyol una adaptació de les restriccions al nostre territori

Balears, segons dades publicades, som una de les Comunitats de l’Estat Espanyol:

– amb menor nombre d’infectats
– on els hospitals estan al 50% de la seva ocupació (bona notícia)

Per tant, per què les restriccions han de ser igual que a Comunitats on aquestes dades són tot el contrari (Madrid, Catalunya, …)?

Ja hi tornam a ser… dins l’Estat Espanyol NO tots som iguals… en aquest cas mos diferenciam per la INSULARITAT!. A nivell de comerç, recursos energètics, transport, … la insularitat és un factor que mos va en contra, però en aquest cas, A NIVELL EPIDEMIOLÒGIC LA INSULARITAT JUGA AL NOSTRE FAVOR.

Per què no ADAPTAM les restriccions de l’Estat d’Alarma a les nostres circumstàncies?.

Per què no adaptam les restriccions de l’Estat d’Alarma a les nostres circumstàncies?

Els nostres polítics haurien de DEMANAR/EXIGIR a l’Estat Espanyol una adaptació de les restriccions al nostre territori per 2 motius:

1. Les nostres circumstàncies (nombre infectats, ocupació hospitalària i insularitat) no són les mateixes i els ciutadans d’aquestes illes podem gaudir d’un grau de restriccions proporcionals a l’evolució de les NOSTRES xifres epidemiològiques.

2. Nosaltres podrem ser un model per la resta de comunitats de l’Estat Espanyol quan les seves dades millorin. L’Estat Espanyol tendrà resultats epidemiològics d’un territori amb menor grau de restriccions que li pot servir per prendre decisions en futurs escenaris, tant a nivell insular com a nivell peninsular.

Sandra García P.
Biòloga

Són tendència