Connect with us

Societat

Es viralitza la transcripció d’una carta escrita a Manacor l’any 1851 (any de la pesta), relativa al confinament d’aquella època

Es viralitza la transcripció d'una carta escrita a Manacor l'any 1851 (any de la pesta), relativa al confinament d'aquella època

Un pare renya el seu fill perquè a les nits surt de casa per a anar a veure a la seva parella: “Meam, Toniet, estàs sonat?”

Aquests dies s’ha viralitzat en les xarxes la transcripció d’una carta escrita a Manacor l’any 1851 (any de la pesta), relativa al confinament d’aquella època. Un pare renya el seu fill perquè a les nits surt de casa per a anar a veure a la seva parella. Estaria escrita en un mallorquí lluny de qualsevol normalització lingüística.

Aquí teniu un breu fragment de la carta que s’ha divulgat:

Na Joana de Can “Filasop” m’ha dit que es vespres te veu passar com un llamp per Sa Bassa. Diu que te’n vas a voure n’Antonieta “Barrufau” de sa plaça de s’Antigor. Quin una !. Meam, Toniet, estàs sonat?. No te pots espassar sa fortor d’una altra manera?. Ara no veus que si t’aplega sa guardi civil te fotran un esplet de becollades que te faran blau i llavò te tancaran dins sa presó?. Més te mereixes, beneit més que beneit!. Si te tanquen ja te’n avendràs, des teu pa en faràs sopes. Ta mareta i jo tendríem un disgust de mort !. Trobes que mos has de fer passar aquesta penada?. Faràs morir verda a ta mare, tot lo dia passa el rosari. Avui encara m’ha dit “Ai, en Toniet nostro, aquell fiet meu, heu tancaran, sé cert que heu tancaran!”. Ets un dimoni !.

Escoltem bé ara: Si sé que has tornat sortir, té faré bord !

Escoltem bé ara: Si sé que has tornat sortir, té faré bord !. Sa corterada de Son Crespí, ses cases de So Na Moixa, es cortó de Bandrís, es bocí de  Son Talent, i sa casa des Port, tot, tot, tot serà de sa teva germana. No heu dic de collonada 1, heu faré tenir ver !. Ja m’has omplit sa mesura !. No provassis de tornar a sortir. Creu !. Noltros esteim bé, tenim porquim a voler i aigo bona de cisterna. L’amo en Rafel des Molí den Sopa mos duu un saquet de farina d’estraperlo cada setmana, heu té bé amb sos civils, se veu que ha untat ses corrioles (…)

L’amo en Rafel des Molí den Sopa mos duu un saquet de farina d’estraperlo cada setmana, heu té bé amb sos civils, se veu que ha untat ses corrioles (…)

Són tendència