Connect with us

Actualitat

La majoria de casos tramitats en els jutjats de Manacor fan referència a la Violència de Gènere

Des de l’inici de l’Estat d’alarma

Els jutjats de Balears, davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint, d’ençà que es va decretar l’Estat d’alarma únicament tramita judicialment els assumptes catalogats d’urgents i que no poden demorar-se en el temps. Els jutjats es troben amb una activitat baix mínims. Segons les dades divulgades pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), entre els dies 16 i el 22 de març, en el conjunt de jurisdiccions s’han duit a terme unes 300 actuacions. En el cas concret de Manacor, crida l’atenció que de la totalitat d’assumptes tramitats la majoria pertanyen a qüestions relacionades amb la Violència contra les Dones. Durant aquest període de temps s’han tramitat judicialment 10 casos relacionats amb la violència masclista, per 8 actuacions judicials d’assumptes essencials que corresponen als jutjats d’instrucció.

Durant aquest període de temps, en les dependències judicials de la capital del Llevant, s’han tramitat judicialment 10 casos relacionats amb la violència masclista

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com