Connect with us

Actualitat

Manacor, Porreres, Felanitx, Santanyí i Campos, aplicaran processos específics d’escolarització

El 90’4 % dels alumnes ha obtingut plaça en el centre que ha triat com a primera opció, segons la Conselleria

Aquest divendres s’han penjat les llistes definitives d’admissió d’alumnes als centres educatius de les Illes Balears. En el cas dels alumnes de tres anys, la proporció més alta de l’alumnat que participa en el procés, 9.262 (95’36%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren i 8.781 (90’4%) en la que triaren com a primera opció.

Quant al número de sol·licituds, enguany s’han presentat un total de 14.813 sol·licituds de tots els nivells educatius, de les quals 9.713 corresponen a infants de 3 anys. Hi ha 256 sol·licituds més que l’any passat en aquest nivell educatiu.

Del total de places sol·licitades (alumnes de 3 anys i resta d’alumnes d’altres nivells) 10.996 (74’23%) han aconseguit plaça en algun centre dels que havien triat i 10.240 (69’13%) ha estat en el centre de primera opció. A més cal destacar que de les 14.876 sol·licituds, 1.745 han estat fetes mitjançant tràmit telemàtic.

Entre les principals novetats del nou curs es troba l’increment del nombre de municipis que faran un procés d’escolarització equilibrada a través de convenis entre ajuntaments, conselleria, centres públics i centres concertats. Als quatre municipis del curs 2016/17 (Sa Pobla, Inca, Manacor i Porreres) s’hi afegeixen 6 municipis més: Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma D.

Aquesta iniciativa contribueix a millorar l’equitat i permet evitar guetos socials i educatius gràcies a la coordinació de tota la xarxa de centres de cada municipi i a l’acció dels serveis socials i educatius tant dels ajuntaments com del Govern.

Són tendència