Connect with us

Actualitat

80 edificis inacabats, sobretot a Manacor i Porto Cristo, podran ser destinats a HPO

Oblidats i deteriorant-se: El nucli urbà de Manacor té més de 80 edificis d'habitatges sense acabar

Aquest dilluns, el conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons s’ha reunit amb arquitectes, constructors i equip tècnic de l’Ajuntament per explicar la mesura

Aquest matí, el conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons s’ha reunit amb arquitectes, constructors i equip tècnic de l’Ajuntament de Manacor per explicar la nova mesura que afecta de forma significativa al municipi. A la reunió hi han assistit també la regidora Núria Hinojosa i el director general Eduardo Robsy.

El Decret Llei que s’aprovarà les pròximes setmanes serà l’instrument normatiu que regularà aquest paquet de mesures i que ens permetrà l’entrada en vigor de totes aquestes accions de manera immediata.

Dins aquest paquet hi ha una mesura que consisteix en incrementar el parc d’habitatge de gestió pública a través d’edificacions inadequades amb llicència caducada. Tots els municipis de les Illes Balears que es trobin en condicions d’aplicar aquesta mesura ho podran, no obstant això repercutirà de forma molt significativa al municipi de Manacor on es concentren més de 80 edificis inacabats i amb llicència caducada.

El conseller Marc Pons ha dit que: “aquesta mesura és fruit d’una col·laboració entre l’Administració pública i el sector privat on donam resposta a problemes històrics i guanyam en qualitat i entorn urbà, a més ens permet posar a disposició HPO i no va acompanyat d’un esforç econòmic de l’administració. Entre tots, a partir de problemes, trobam solucions”

80 edificis inacabats, sobretot a Manacor i Portocristo, podran ser destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO)

Els edificis que s’hi podran acollir han de reunir les següents condicions:

-Obres executades que siguin de conformitat amb una llicència urbanística atorgada d’acord amb el planejament urbanístic en vigar en el moment del seu atorgament

-Que l’estructura estigui totalment finalitzada

-La finalització de les obres en conformitat al projecte autoritzat no s’ajusti a les determinacions del planejament urbanístic vigent

-Que hagi caducat la llicència (decretada per l’administració o operada de manera automàtica)

Tots els habitatges resultants hauran de ser qualificat de protecció oficial: els habitatges seran destinats a HPO, compatible amb locals i garatges que hagin estat previstos en el projecte. També, s’haurà de sol·licitar una nova llicència en base a un projecte ajustat a la normativa tècnica actual i als requisits exigits per la normativa en matèria d’HPO i no se podrà superar el número de plantes de l’edifici previst a la llicència caducada.

Cal afegir que el promotor de les obres haurà de cedir a l’Administració (local o autonòmica) l’edificabilitat que sobrepassi a la màxima establerta en el planejament vigent. Si aquesta edificabilitat no és suficient per destinar-ho a un habitatge, haurà de cedir un mínim d’un habitatge de l’edifici.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència