Connect with us

Societat

Catalunya crea la figura de l’hereu digital

La llei de voluntats digitals, preveu la possibilitat de designar en vida un hereu digital que serà l’encarregat de tancar els comptes o de gestionar el llegat digital del difunt

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la llei que permetrà, a partir d’ara, que els testaments puguin contenir les voluntats digitals dels difunts. Inspirada en la regulació francesa, la llei de voluntats digitals preveu la possibilitat de designar en vida un hereu digital que serà l’encarregat de tancar els comptes o de gestionar el llegat digital del difunt.

La normativa preveu crear un Registre Electrònic de Voluntats Digitals en què estaran inscrits els documents amb les voluntats personals digitals de qui ho vulgui.

La llei també preveu que els pares puguin suspendre l’accés a la xarxa d’un fill si detecten que hi ha un risc per a la salut física o mental del menor.

Molts usuaris no saben que plataformes com Google, Facebook o Twitter preveuen poder nomenar un hereu digital que gestioni el compte d’una persona quan mor.

Són tendència