Connect with us

Comunitat

Els bancs estaran obligats a oferir un lloguer social abans d’executar un desnonament

I el preu de lloguer en cap cas podrà ser superior al 30 per cent dels ingressos dels afectats

El Govern posarà en marxa 25 mesures extraordinàries amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge assequible a les Illes. Entre les mesures previstes destaca la col·laboració amb el sector privat per a la cessió de sòl públic per a la construcció d’habitatge de lloguer amb un preu fixat. Un document sense terminis d’execució ni pressupost, encara que des de l’Executiu balear esperen que a final d’any s’hagin impulsat les primeres mesures.

És una de les propostes estrella que es desprèn de la taula de l’habitatge d’aquest dilluns que ha reunit agents polítics, econòmics i socials. Segons el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, el Govern cedirà solars a constructors durant un període màxim de 75 anys perquè puguin gestionar habitatges protegits, amb una sèrie de condicions, i amb un preu de lloguer limitat amb la finalitat d’evitar l’especulació.

El Govern assegura que ha estat en contacte permanent amb tots els partits del Pacte i confia que aquestes mesures comptin amb el suport de PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca. Diu que són les primeres 25 mesures però que està previst impulsar-ne de noves.

Guanyar en agilitat administrativa. És un altre dels reptes que es vol aconseguir per part del Govern. Per a això les llicències d’obra d’habitatge protegit podran ser aprovades per Consell de Govern. A més, els ajuntaments i els col·legis professionals d’arquitectes i aparelladors de Balears podran realitzar els informes per a aprovar les llicències d’obres.

Entre les mesures  per facilitar l’accés a l’habitatge assequible, destaca també la regulació del sector immobiliari per a evitar l’intrusisme

Cal tenir en compte que en aquest moment el temps mitjà per a obtenir una llicència està en els 18 mesos. El president del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, Daniel Tur, celebra aquesta mesures i confia que es pugui reduir la demora.

Les “grans tenedors” d’habitatges, com els bancs, estaran obligats a oferir un lloguer social abans de realitzar un desnonament. Un preu de lloguer que haurà de ser inferior al 30 per cent dels ingressos dels afectats. S’endureixen les sancions a les entitats que no hagin comunicat que disposen d’habitatges buits i es multarà per cada immoble de manera individual.

Entre les mesures destaca també la regulació del sector immobiliari per a evitar l’intrusisme.

Són tendència