Connect with us

Actualitat

Serveis Ferroviaris anuncia la supressió tota la setmana de l’exprés Manacor-Inca de primera hora

Per una avaria en l’eix de les rodes del tren d’algunes unitats

La incidència mecànica que ha obligat SFM a suprimir alguns serveis aquest dilluns, tal com ja va succeir divendres de la setmana passada, està localitzada en una de les peces que formen part de l’eix de les rodes del tren en les unitats de la sèrie 8100. Aquesta incidència no afecta al metro, segons ha informat l’empresa pública.

En les revisions del Pla de Manteniment que du a terme SFM s’ha observat en alguns trens un deteriorament avançat d’aquestes peces, motiu pel qual SFM ha decidit que no poden circular fins que és solucion aquestes incidències.

Segons els tècnics de SFM les peces s’han anat desgastant més aviat del que indicava el Pla de manteniment.

Com a primera mesura es van reparant ara les peces afectades per recol·locar-les tan aviat com es pugui però, al mateix temps, s’ha reclamat a l’empresa fabricant el redisseny i substitució de totes les peces.Aquesta peça s’anomena reductora i és un mecanisme que transmet la potència del motor a les rodes.

Per aquest motiu, en els pròxims dies no es faran els serveis exprés dels matins perquè no es disposa de tots els trens amb capacitat operativa. A mesura que es vagin reparant les unitats afectades es reprendrà el servei dels trens exprés. S’han suprimit els trajectes que podien tenir menor afecció en el servei.

Ple que fa a l’estació de Manacor, les cancel·lacions afecten principalment a l’exprés Manacor-Inca de les 6.59 però sí que ho farà abans el servei de tren ordinari a les 6.25 hores i el posterior de les 7.25. Tots els altres serveis no exprés (és a dir, el que fan les aturades totes les estacions) es realitzaran amb normalitat.

Són tendència