Connect with us

Comunitat

Els docents de la concertada recuperaran la paga extra pendent de 2012

El proper mes de juliol

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presidit aquest dimecres la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante.

A la reunió, la Conselleria ha informat del fet que el proper mes de juliol els docents de l’ensenyament concertat cobraran el 37’16% pendent de cobrar de la paga extraordinària de 2012. Això suposarà una despesa de més de 2 milions d’euros.

A més, March ha informat la Mesa també que a partir del mes de setembre de 2017 les baixes per incapacitat temporal (IT) dels docents de la concertada s’abonaran íntegrament a partir del 5è dia de baixa, com els docents de la pública.

Són tendència