Connect with us

Vist a les xarxes

Miquel Montoro inspira l’última campanya d’Ikea

Amb la ja famosa frase: “hòsties, pilotes, que són de bones”!

La frase “hòsties, pilotes, que són de bones”! dur ja molts dies donant molt joc en les xarxes socials. L’espontània exclamació s’ha convertit en un mantra recurrent, per fer broma sobre qualsevol fet o situació. A les xarxes socials s’han anat acumulant els mems amb l’expressió, i n’hi ha de tot tipus. Es relaciona al nin de Sant Llorenç amb David Lynch i fins i tot es posen les seves paraules en boca de Maggie Simpson. Hi ha qui n’ha fet muntatges de fotos, i companyies, com Ikea, que han aprofitat la tirada de la frase viral, per anunciar les seves mítiques pilotes. Fins i tot s’han arribat a fer versions musicals.

Montoro més viral que mai. Les pilotes han agafat el relleu a les taronges.

Són tendència