Connect with us

Comunitat

Educació suspèn les visites dels parlamentaris de VOX a les escoles

Els representants de la formació d’ultradreta pretenien visitar els centres educatius durant l’horari lectiu i la Conselleria es nega a acceptar-ho

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, després de consultar els serveis jurídics, d’acord amb la petició de la Mesa del Parlament ,va determinar que les visites sol·licitades pel grup parlamentari VOX a 52 centres educatius es farien fora d’horari lectiu, circumscrites a les dependències que consideri oportú la direcció de cada centre i amb un màxim de dos representants del grup parlamentari, acompanyats del director/a i l’inspector de zona.

Des de la Conselleria es consideren inacceptables els intents per part de determinades formacions polítiques de posar en dubte el bon funcionament dels centres educatius de Balears i dels docents que hi fan feina i per això s’ha elaborat una proposta de visites que garanteix el dret dels diputats autonòmics a accedir a dependències públiques  i a la vegada el de l’alumnat a exercir el seu dret a l’educació lliure de qualsevol pressió externa.

El grup parlamentari VOX ha presentat un escrit a la Mesa del Parlament reiterant la seva petició de visitar els centres educatius i reclamant que aquestes visites tenguin lloc en horari lectiu, es a dir, mentre alumnat i professorat realitzen la seva tasca habitual.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca es manté en la seva postura i no modificarà les condicions establertes per a les visites. Per tot això s’ha decidit suspendre les visites programades als centres educatius i s’avisarà per vies oficials als centres educatius afectats.

Són tendència