Connect with us

Actualitat

Volen que el Govern assumeixi el cost del transport escolar dels alumnes de Sant Llorenç fins a Artà

25 empreses de transport de passatgers de Mallorca s'han vist afectades per la fallida de Thomas Cook

El Pi ha enregistrat una PNL que recorda la seva esmena d’1,47 milions d’euros als Pressuposts per a la millora del transport escolar a l’educació postobligatòria

El Grup Parlamentari El Pi ha enregistrat una Proposició No de Llei perquè el Govern de les Illes Balears assumeixi el cost del transport escolar dels alumnes de Batxillerat i Formació Professional de l’Institut d’Artà que resideixin al municipi de Sant Llorenç des Cardassar o a qualsevol altra localitat que no disposi de centre d’ensenyament secundari.

La manca d’un Institut d’Educació Secundària al municipi llorencí ha provocat l’assumpció per part del seu ajuntament del cost del transport escolar dels 50 alumnes que cursen enguany Batxillerat i Formació Professional a l’IES Llorenç Garcías i Font d’Artà, centre de referència per a aquests alumnes. “Des de fa anys, el consistori sufraga el cost d’aquest transport essencial- que suposa uns 30.000 euros anuals- amb la finalitat d’incentivar els estudis”, destaca el text de la proposta registrada en el Parlament.

Així mateix, El Pi exigeix a l’executiu autonòmic que obri un diàleg constant amb les AMIPA dels diferents centres educatius d’arreu de les Balears per tal de trobar solucions i establir propostes per a la millora del transport dels alumnes de Batxillerat i Formació Professional d’aquells municipis on no hi hagi un centre d’ensenyament secundari.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari El Pi presentà una esmena parcial al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2020 que augmentava en 1.475.000 euros la partida destinada al transport escolar a l’educació postobligatòria. La diputada de la formació, Lina Pons, lamenta que aquesta esmena es rebutgés tant en Comissió com en Ple i critica que les places disponibles actualment per a aquests alumnes són insuficients.

La Proposició No de Llei serà debatuda a la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament de les Illes Balears.

Són tendència