Connect with us

Actualitat

L’Hospital de Manacor va ser el tercer amb major nombre d’urgències ateses durant 2019

L'Hospital de Manacor va ser el tercer de Balears amb major nombre d'urgències ateses durant aquest any

Amb 73.302 persones

L’Hospital de Manacor, amb 73.302 atencions, ha estat el tercer centre hospitalari públic de les Illes amb els registres d’urgències més elevats, segon les xifres corresponents als primers onze mesos d’aquest any que acaba. El centre hospitalari de la capital del Llevant només s’ha vist superat per l’Hospital Universitari Son Espases que va ser el que més urgències va atendre, amb 144.731, seguit de l’Hospital Universitari Son Llàtzer amb 96.431.

En total els hospitals públics del Servei de Salut varen atendre un total de 474.653 urgències entre els mesos de gener a novembre. Això suposa un increment d’un 3,9% respecte del mateix període de l’any anterior, en què es varen registrar 456.834 urgències. Enguany, el percentatge d’ocupació en els hospitals ha assolit el 79,25% i la mitjana del temps d’estada ha estat de 6,3 dies.

En relació amb les operacions programades, de gener a novembre de l’any 2019 els centres hospitalaris de les Illes varen registrar 59.294 operacions programades. Quant a les consultes externes, se’n varen dur a terme 421.459, de les quals hi va haver un 9,18% d’incompareixences.

Són tendència