Connect with us

Comunitat

A partir de gener: Els centres educatius podran escollir el model de control horari

A partir de gener: Els centres educatius podran triar entre el model de control horari o un d’alternatiu

Avui s’ha tractat a la mesa sectorial

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca modificarà les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics per al curs 2019/20 en l’apartat del control horari, de manera que els directors, com a responsables d’establir el control de l’horari de permanència del professorat en el centre segons el que marca la normativa vigent, puguin optar  entre el sistema del GestIB o un altre sistema alternatiu que ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.

Aquesta proposta de modificació és la que va plantejar la Conselleria a finals del passat més d’octubre als sindicats, un cop analitzades les valoracions rebudes dels centres educatius durant la fase de proves. Avui s’ha tractat a la mesa sectorial i es farà efectiva a partir del mes de gener per a tots els centres.

El sistema de marcatges s’ha desenvolupat pels tècnics del GESTIB a partir de diferents peticions que sol·licitaven un sistema comú per a tots els centres, que ajudàs a gestionar guàrdies, absències, substitucions i possibilitàs la reducció de la burocràcia a la qual estan sotmesos els equips directius en aquesta qüestió. Així les coses, el curs passat ja s’implementà aquesta eina a alguns centres com a prova pilot i es va presentar als equips directius dins el conjunt de novetats del GestIB a les reunions de finals de curs passat. El model de la Conselleria està inspirat en sistemes que ja aplicaven pel seu compte alguns centres de les Illes.

Són tendència