Connect with us

Actualitat

L’IEHM aprovarà aquest dimecres reprendre la vigència del conveni de cessió de l’hipòdrom de Manacor

L'IEHM aprovarà aquest dimecres reprendre la vigència del conveni de cessió de l'hipòdrom de Manacor

Una vegada que el Consistori ha pogut reunir i demostrar que compta novament amb la majoria d’accions del recinte

La Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (I’EHM) ha convocat per aquest dimecres una reunió urgent amb un sol punt a l’ordre del dia: Proposta d’acord d’aprovació pel manteniment del vigent conveni entre el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Manacor i l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, per la cessió de l’ús dels terrenys i instal·lacions de l’hipòdrom de Manacor, signat en data 30 de desembre de 2011 i modificat en data 27 de juny de 2018.

Aquesta convocatòria s’ha oficialitzat després que el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports de Manacor aproves fa uns dies l’acceptació i compliment de les condicions de l’alternativa que en el seu dia va ser traslladada pel Consell de Mallorca, mitjançant l’IEHM, per tal de reprendre de manera oficial el conveni de cessió i gestió de les instal·lacions esportives de la capital del Llevant. Cal recordar, que aquest conveni havia quedat suspès de manera temporal ara fa una mica més d’un any, després que l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) decidís aturar diverses licitacions d’obres previstes a l’Hipòdrom de Manacor en tenir coneixement de què l’Ajuntament de Manacor només disposava d’un 40 per cent de la propietat de les instal·lacions.

En 2011 l’Ajuntament de Manacor i l’IEHM van signar un conveni de cessió de la instal·lació perquè l’ens insular es fes càrrec de la gestió fins a l’any 2021. En aquell moment, l’Ajuntament va certificar posseir 242 parts dels terrenys i l’usdefruit de la resta de títols de propietat, la qual cosa li facultava a cedir l’hipòdrom.

A través d’una copropietària, el Consell de Mallorca va saber que l’usdefruit de la seva part indivisa a favor de l’Ajuntament havia finalitzat el 14 de setembre de 2014 i per això reclamava a l’Institut “sota quin concepte” gestionava l’hipòdrom. Davant aquesta situació l’Institut va requerir a l’Ajuntament que acredites la potestat per a cedir-li la infraestructura, ja que en cas de confirmar-se que únicament disposa de 242 de les 600 parts indivises en què està dividit l’hipòdrom, “l’any 2011 s’hauria extralimitat en cedir una propietat que no disposaria més enllà de l’any 2014”.

Durant bona part d’aquest any i gràcies també a la mediació de la Federació Balear de Trot (FBT), el Consistori ha pogut reunir novament la majoria de títols necessaris per poder donar novament formalitat al conveni

Durant bona part d’aquest any i gràcies també a la mediació de la Federació Balear de Trot (FBT), el Consistori ha pogut reunir novament la majoria de títols necessaris per poder donar novament formalitat al conveni. El passat 25 de novembre i mitjançant una instància presentada davant l’IEHM, l’Ajuntament de Manacor certificava que estava facultat novament per poder donar validesa a l’acord.

Són tendència