Connect with us

Societat

Nova alerta sanitària: Detectades micotoxines en espècies com el pebre vermell

Nova alerta sanitària: Detectades micotoxines en espècies com el pebre vermell

La seva presència en aliments presenta, segons l’OCU, “un risc seriós per a la salut humana i animal perquè poden produir efectes adversos”

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha detectat micotoxines –substàncies que produeixen les floridures en créixer i algunes poden ser molt tòxiques– en el 70% de les espècies que ha analitzat, fonamentalment pebre vermell i nou moscada. Per això l’organització ha demanat a la Comissió Europea controls per evitar-ho.

L’organització explica en un comunicat que ha fet un estudi, juntament amb organitzacions de Bèlgica i Portugal, per a analitzar 126 mostres d’aquesta mena d’espècies: 26 de nou moscada –sencera i molta– i 100 de pebre vermell –dolç i picant, entre moltes altres varietats-.

Ha volgut fer aquest estudi perquè segons les notificacions del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff), se sap que hi ha certs tipus d’espècies on és m és habitual trobar aquestes micotoxines, com en la nou moscada i el pebre vermell. I el resultat de l’anàlisi de l’OCU és que hi ha micotoxines en la majoria d’aquestes espècies analitzades, que si bé les quantitats no constitueixen un risc immediat sí que considera que han de ser tingudes en compte “en la ingesta total de la dieta”.

En concret, dels 12 tipus de micotoxines cercats, l’organització n’ha trobat dues (Ocratoxina A, Aflatoxina B1 o totes dues) en el 71% dels productes. La seva presència en aliments presenta, segons l’OCU, “un risc seriós per a la salut humana i animal perquè poden produir efectes adversos com la inducció del càncer i mutagenicitat, així com problemes en el metabolisme dels estrògens, gastrointestinals o en el ronyó”.

Són tendència