Connect with us

Actualitat

Manacor preveu un pressupost de 46.579.538,65 euros per al 2020; 2,9 milions més que enguany

Manacor preveu un pressupost de 46.579.538,65 euros per al 2020; quasi 2,9 milions més que el d'aquest any

Els capítols de despeses de Personal, amb 17.648.970,31 euros, i Béns i serveis, amb 18.864.951,32 euros, comprenen la major part dels comptes municipals

El Ple de Manacor celebrat aquest dilluns a la nit va aprovar inicialment, els comptes municipals per a l’exercici de l’any que ve i que ascendeixen a 46.579.538,65 euros. Els pressupostos presentats per l’equip de govern comptaren amb 11 vots a favor i 10 abstencions. La regidora d’Economia, Cristina Capó, ha explicat aquest dimarts al matí els trets generals. El pressupost de l’any que ve augmenta en quasi 2,9 milions més els comptes d’aquest any que acaba, que va ser de 43.715.264,8 €. Els capítols I (Personal), dotat amb 17.648.970,31 €, i II (Béns i serveis), dotat amb 18.864.951,32 €, comprenen la major part del pressupost, representant conjuntament el 86,1% d’aquest.

Els capítols IV (Transferències corrents), dotat amb 1.578.677,64, i VII (Transferències de capital), dotat amb 507.961,61 €, són els destinats als organismes dependents de l’Ajuntament de Manacor. Que, en principi, tindran les següents partides:

Institut Públic del Teatre Municipal – 500.000 €
Escola Municipal de Mallorquí – 86.700 €
Patronat Municipal d’Esports – 552.150 €
Institució Pública Antoni Maria Alcover – 74.000 €
Estat de previsió ingressos i despeses SAM – 2.954.592,58 €

Els altres capítols són el III (Despeses financeres), dotat amb 30.000 €, el V (Fons de contingència), sense dotació, el VI (Inversions reals), dotat amb 3.721.434,20 €, el VIII (Actius financers), dotat amb 60.100 €, i el IX (Passius financers), dotat amb 1 €.
Capó, ha deixat clar que “s’ha apostat per un pressupost més feminista, més social i més verd” i que “augmenta la partida per als pressuposts participatius en 70.000 euros”. Feta l’aprovació inicial els grups polítics tenen quinze dies hàbils per a esmenar-lo. Si no hi ha esmenes, el pressupost queda aprovat de manera definitiva. Si n’hi ha, s’hauran de respondre i dur a ple per a la seva aprovació definitiva.

“S’ha apostat per un pressupost més feminista, més social i més verd”, segons Cristina Capó

Són tendència