Connect with us

Comunitat

Manacor ha aportat 44 milions a l’ecotaxa i a canvi només ha rebut 300.000 euros

El Pi demana que el Govern establesqui nous criteris objectius per a l’elecció dels projectes finançats i establesqui un mínim dels recursos dedicats a projectes presentats pels ajuntaments

Un any més el repartiment dels doblers que recapten els municipis de Mallorca ha estat motiu de controvèrsia política i ha generat nombroses protestes. Bona part dels municipis de l’illa denuncien que el concepte inicial per a l’aplicació de la nova taxa turística amb el pas del temps s’ha desvirtuat i els municipis es queixen amargament de la seva funció recaptadora i gairebé sense obtenir cap recompensa a canvi. El polèmic repartiment de la taxa serà motiu de debat el pròxim dilluns al ple ordinari que preveu celebrar l’Ajuntament de Manacor. El Pi de Manacor ha presentat una moció en aquest sentit. En la proposta presentada s’exposa que “l’experiència acumulada els anys de funcionament de l’impost, de dotació del fons, de reunions de la Comissió i d’elecció de projectes convida a repensar i introduir canvis en aquests diversos mecanismes. Els Ajuntaments han vist com en diverses convocatòries de presentació de projectes per ser finançats per aquest fons, els seus projectes pràcticament eren exclosos. El Govern de les Illes Balears ha trobat en el fons una forma per finançar la seva política d’inversions desnaturalitzant el caràcter finalista i adreçat a compensar les externalitats negatives associades al turisme. Moltes de les entitats socials i econòmiques que participen en la Comissió han aixecat la seva veu contrària a com s’elegeixen els projectes i a què s’estan dedicant els recursos recaptats a través de l’impost”, segons el text de la proposta.

Catalina Riera: "Farem un Manacor actiu i participatiu"

Catalina Riera, portaveu d’El Pi a l’Ajuntament de Manacor.

La moció analitza la situació generada, però també aporta dades: “d’ençà de la creació d’aquest fons, el 2016, l’Ajuntament de Manacor sempre ha redactat i presentat projectes per tal d’aconseguir aquest finançament. A les convocatòries de 2016 i 2017, tot i presentar projectes ben diversos, l’Ajuntament de Manacor no va obtenir cap classe de finançament. El 2018 es varen presentar 5 projectes. El 2019 l’Ajuntament ha tornat a presentar 3 projectes més. Cap dels projectes presentats al llarg dels anys ha estat acceptat per ser finançat amb el fons de l’impost del turisme sostenible. Arribats a aquest punt, és molt important tenir en compte que les places turístiques del nostre municipi aporten cada any a aquest fons 11 milions d’euros aproximadament. Per tant, les places turístiques de Manacor, des de 2016, han aportat al fons aproximadament 44 milions d’euros. I hem rebut, des de 2016, finançament per un projecte de 300.000 euros”.

Cap dels projectes presentats per l’Ajuntament de Manacor, entre el 2016 i el 2019, ha comptat amb el vistiplau de la Comissió Avaluadora

Qualifiquen la situació de totalment injusta i injustificada per part del Govern. La moció, a més de manifestar el rebuig als últims acords de la Comissió de l’Impuls del Turisme Sostenible, insta al Govern a impulsar, de forma consensuada amb els Consells Insulars i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a l’impost de turisme sostenible a través de la qual es fixin criteris objectius en l’elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible i que dins els criteris objectius per a l’elecció dels projectes s’estableixi un percentatge mínim dels recursos dedicats a projectes presentats pels ajuntaments, entre altres mesures.

Són tendència