Connect with us

Actualitat

Oblidats i deteriorant-se: El nucli urbà de Manacor té més de 80 edificis d’habitatges sense acabar

Oblidats i deteriorant-se: El nucli urbà de Manacor té més de 80 edificis d'habitatges sense acabar

És una de les conclusions que aportaren els tècnics municipals encarregats de redactar el recentment aprovat nou PGOU

L’esclat de les bombolles immobiliària i financera va liquidar pràcticament i d’un dia per l’altre el mercat d’inversió en habitatges. Primer va caure la segona residència i a continuació, el primer habitatge. Era la fi d’una època en què tot allò que es posava en venda trobava a l’instant un comprador àvid de les plusvàlues que deixava l’escalada dels preus. Quan aquesta ficció d’enriquiment col·lectiu va desapareixer van quedar els edificis buits, que a poc a poc van acabar en mans de les entitats financeres, la majoria per execució de préstecs insatisfets.

Molts no es van arribar ni a acabar. Sense recursos per finalitzar-los, amb els promotors en fallida o sense expectatives per trobar comprador, molts immobles van quedar a mig fer. Només en el nucli urbà de Manacor ara com ara existeixen més de 80 edificis en aquesta situació. És una de les conclusions que aportaren els tècnics municipals encarregats de redactar el recentment aprovat nou PGOU, que en paraules dels mateixos representants polítics, vol prioritzar, entre altres qüestions, l’accés als nous habitatges de protecció pública. Alguns promotors s’han manifestat en contra de la nova normativa urbanística de Manacor, ja que consideren que suposarà un fre important a l’hora de promoure la construcció de nous habitatges. Des del govern municipal, desconfien d’aquests pronòstics, mentre fan esment al fet que avui en dia i amb el nombre d’obres aturades a la ciutat la xifra de nous habitatges pendents d’acabar-se de manera definitiva podrien superar les 250 unitats, aproximadament. Amb l’entrada en vigor del nou PGOU, molt d’aquests edificis, en cas que algú decideixi reprendre les obres, es veuran obligats a adaptar-se a la nova normativa. En la majoria dels casos, les corresponents llicències d’obra que es van concedir en el seu dia també ja han superat els terminis. Un problema que s’afegeix als llimbs legals i comercials d’aquests nous habitatges que mai s’acabaren del tot.

Amb l’entrada en vigor del nou PGOU, molt d’aquests edificis, en cas que algú decideixi reprendre les obres, es veuran obligats a adaptar-se a la nova normativa

Oblidats i deteriorant-se: El nucli urbà de Manacor té més de 80 edificis d'habitatges sense acabar

En la majoria dels casos, les corresponents llicències d’obra que es van concedir en el seu dia també ja han superat els terminis. Un problema que s’afegeix als llimbs legals i comercials d’aquests nous habitatges que mai s’acabaren del tot.

Malgrat que el temps sembla haver-se detingut en aquests edificis, la degradació avança de manera imparable. En molts casos, accelerada perquè no s’ha fet una adequada protecció de l’edifici de manera que els materials de l’estructura o dels acabats dels immobles pateixen els atacs dels agents atmosfèrics. En la majoria dels casos, estem parlant d’obres pensades per ser tancades, i sense aquesta protecció exterior no suporten bé la intempèrie. A més, en no poques ocasions, aquestes obres oblidades són objecte també d’actes de vandalisme.

Malgrat que el temps sembla haver-se detingut en aquests edificis, la degradació avança de manera imparable

Sigui per raons econòmiques, socials o de seguretat, les obres aturades reclamen l’atenció. Des de l’Ajuntament de Manacor estan disposats a fer-ho. Només cal decidir de quina manera. El PGOU aprovat inicialment té eines per intentar posar remei en aquesta situació.

Són tendència