Connect with us

Comunitat

Els comptes del Govern per a 2020 arriben al Parlament

Els comptes del Govern per a 2020 arriben al Parlament

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha entregat aquest dimecres el nou projecte de pressuposts al president del Parlament, Vicenç Thomàs

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, acompanyada del director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey, i de la secretària general, Begoña Morey, ha fet oficial l’entrada a tràmit del Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2020 a la seu del Parlament de les Illes Balears.

Sánchez ha lliurat el text legislatiu i els toms annexes continguts en una memòria digital al president del legislatiu balear, Vicenç Thomàs. El Projecte de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2020 es situa en 5.893,11 milions d’euros. Un augment del 8,0 %, en concret 435,4 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2019.

El primer pressupost de la legislatura és “prudent i d’estabilitat, responsable des del punt de vista social i financer, en un context polític i econòmic marcat per les incerteses, i que per sobre de tot, preserva l’Estat de benestar”, ha destacat la consellera Sánchez. Uns comptes que “consoliden i augmenten el pressupost per a polítiques socials fins a assolir la despesa social més alta de la història d’aquesta comunitat autònoma”.

El projecte de pressuposts augmenta la despesa destinada a les polítiques socials, en matèria de salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge, fins a situar-se en 3.091,4 milions d’euros, la xifra més alta destinada a aquestes àrees,  amb un increment del 0,4% en relació amb el pressupost 2019 que suposa comptar amb 11,3 milions d’euros més per a aquestes polítiques.

El primer pressupost de la legislatura és “prudent i d’estabilitat, responsable des del punt de vista social i financer, en un context polític i econòmic marcat per les incerteses”, segons ha explicat, Rosario Sánchez

“Sempre hem defensat que s’han de prioritzar les polítiques socials, mantenir els pilars de l’Estat de benestar, i així queda recollit en aquests primers pressuposts de la legislatura”, ha explicat Rosario Sánchez.

La titular d’Hisenda i Relacions Exteriors també ha destacat que el Govern fa aquesta passa que “aporta estabilitat a la Comunitat Autònoma i a l’economia, malgrat l’actual bloqueig institucional a Espanya”.  “Som de les comunitats que fem nous pressuposts per tal d’avançar en els reptes que hem d’afrontar com a societat”, ha afegit.

A més, els pressuposts 2020 mantenen la línia de control i reducció del deute autonòmic duta a terme la passada legislatura, ja que preveuen continuar amb la disminució del pes del deute en relació al PIB regional, des del 30,3% registrat l’any 2015 fins al 27,8% de 2018, una tendència que converteix a les Balears en “la comunitat que més ha reduït el deute en relació al PIB els darrers anys”, ha recordat Sánchez, i la previsió de situar-lo en el 27% del PIB al 2019 i al 26,1% al 2020.

Són tendència