Connect with us

Actualitat

Miquel Oliver: “El PGOU que proposam és el millor possible”

Miquel Oliver: "El PGOU que proposam és el millor possible"

La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha volgut deixar clar que “no es podien fer canvis substancials sinó es volia tornar a la casella zero”

La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, el batle, Miquel Oliver, i Carles Grimalt, ha comparegut aquest dilluns al migdia per explicar els eixos centrals del nou PGOU de Manacor que aquesta nit aprovarà de manera provisional el Ple municipal, previst a partir de les 19 hores. La regidora socialista, Núria Hinojosa, que ha exercit de portaveu, ha explicat que la nova norma urbanística ha rebut el vistiplau de més de trenta informes d’organismes competents i que inclou fins a 926 al·legacions fruit de la participació popular, i que suposa una eina que “estableix com serà el Manacor del futur, una eina en la recerca d’un municipi més proper i amable i, en definitiva, del benefici col·lectiu”.

Hinojosa ha explicat que “és una eina per la sostenibilitat, perquè redueix el sostre d’habitants de 207.664 – marcats a les Normes Subsidiàries de 1980 – a 74.783”. Un sostre de població que s’ajusta a la realitat del municipi amb una previsió de creixement sostenible, en concordança amb les superfícies de zona verda, equipaments i recursos (aigua i sanejament). També ho és perquè amplia la protecció mediambiental i paisatgística i estableix una nova categoria a la franja de la costa: Àrees Naturals d’Especial Interès Municipal (ANEI-M).

El Pla General també marca un nou model de ciutat. Per un costat, “inclou un Pla Especial pel Centre Històric de Manacor i un Pla Director de l’Espai Públic, i per l’altra, estableix els molins de Fartàritx i l’entorn de l’antiga fàbrica de Majòrica com a nous parcs urbans; tot acostant al centre els pulmons del municipi”, segons la regidora d’Urbanisme.

La nova norma urbanística marca també un nou model de ciutat

A més dels representants polítics, l’acte ha comptat amb la presència de Catalina Carrió, dicrewctora del PGOU, Joan Antoni Salom, cap del departament d’Urbanisme, i Mateu Carrió, arquitecte i càrrec de confiança del departament.

“És evident que per a tothom no serà el millor dels plans generals possibles, però és el millor punt de partida per preparar el municipi del futur. En aquest sentit no aprovar-lo és tornar sis anys enrere i quedar amb unes Normes Subsidiàries de 1980 obsoletes en molts d’aspectes, tot retornant al municipi projectat per a 207.664 habitants i a les zones dimensionades per aquesta població, que podria suposar la ruïna econòmica del municipi si els propietaris forçassin l’expropiació”, segons Hinojosa.

Segons marca el mateix Pla, la revisió d’aquest es durà a terme una vegada passats dotze anys, o bé una vegada s’assoleixi el 85% del sostre de població marcat, o bé per voluntat política de la majoria de la corporació municipal.

La regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha volgut deixar clar que “hi ha tres aportacions clares del govern d’esquerres, tot tenint en compte que no es podien fer canvis substancials si no es volia tornar a la casella zero”. En concret, ha fet referència al Pla d’Acció que es destinarà a afavorir l’accés a l’habitatge i la millora del paisatge urbà, a la introducció del sistema de cooperació, en el que l’Ajuntament ha de dur el lideratge a l’hora desenvolupar Son Talent i Fartàritx, i al vial d’accés a la platja dels Domingos, que ens permetrà la seva conservació i el fet de garantir.

Per la seva banda, Miquel Oliver, que confia que sigui aprovat per unanimitat de tots els grups municipals, ha resumit el Pla dient que “es tracta del PGOU millor possible” i que una vegada aprovat es podran inclourà tots els canvis que “creguem necessaris. No és un Pla tancat i definitiu”, ha incidit el batle.

“No és un Pla tancat i definitiu”, ha incidit el batle

Són tendència