Connect with us

Comunitat

Declarar la Mediterrània lliure de prospeccions és inconstitucional, segons l’Estat

L’Estat considera d’interès estratègic l’exploració i la investigació d’hidrocarburs per a l’abastiment energètic

El Ministeri de Presidència i per les Administracions Territorials ha tramès al Govern un escrit amb observacions a la Proposició de llei per a la declaració de les aigües jurisdiccionals espanyoles zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs, en el qual, entre d’altres aspectes, manifesta que considera la norma inconstitucional.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es mostra sorpresa perquè el Govern de l’Estat enviï observacions sobre una iniciativa legislativa del Parlament de les Illes Balears davant les Corts Generals, ja que és el legislatiu espanyol que s’hi haurà de pronunciar. En primer lloc, sobre la presa en consideració, i, si n’és el cas, sobre el contingut i l’aprovació. Sembla, per tant, que es tracta d’un error: el Ministeri pensa en una aplicació autonòmica, quan la llei, si és aprovada, serà una normativa estatal.

Tanmateix, l’escrit qüestiona el contingut de la Proposició de llei i considera que s’han d’evitar les prohibicions genèriques, que qualifica d’innecessàries, alhora que defensa que la “riquesa nacional”, que l’Estat considera d’interès general, no pot estar supeditada a la protecció del medi ambient. De fet, el Ministeri assegura que els projectes de prospeccions d’hidrocarburs tenen un caràcter molt puntual i esporàdic, i que per tramitar-los és suficient una avaluació d’impacte ambiental, sense tenir en compte, per tant, l’efecte acumulatiu d’aquestes iniciatives, tal com demana el Govern de les Illes Balears.

El govern de l’Estat considera que “en un país relativament inexplorat en l’àmbit dels hidrocarburs” és raonable permetre que s’avaluï el potencial del subsòl”

L’Estat assegura que té una forta dependència del gas i el petroli, superior al 95,5 %, l’abastiment del qual, en gran mesura, depèn d’importacions de “països políticament poc estables”. Per això, considera que “en un país relativament inexplorat en l’àmbit dels hidrocarburs” és raonable permetre que s’avaluï el potencial del subsòl. En aquest marc, afirma que l’activitat d’exploració i investigació d’hidrocarburs té un “innegable interès estratègic” com a forma de contribuir a assegurar l’abastiment energètic, però també per crear noves oportunitats de creixement econòmic per a un sector que considera complementari a d’altres activitats ja implantades, com el turisme o la pesca.

També s’hi afirma que “no existeix cap incompatibilitat entre aquestes activitats i la qualitat i la diversitat mediambiental, el turisme i la pesca”, i posa Itàlia com a “exemple de convivència”.

Atesa la declaració d’intencions de l’Estat, el conseller Vicenç Vidal demana que al Congrés es mantingui la unitat contra les prospeccions que s’ha demostrat al Parlament de les Illes Balears.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència