Connect with us

Actualitat

Declaren inconstitucional el cobrament de l’impost municipal de plusvàlues

Quan la quota a pagar és superior als beneficis obtinguts

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional el cobrament de l’impost municipal de plusvàlues quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà, en resposta a un requeriment del Tribunal Suprem.

En Ple i per unanimitat, el tribunal, que no ha fet pública la sentència, respon a una qüestió plantejada pel Suprem al juliol d’aquest any, sobre tres articles de la llei d’Hisendes Locals, els relatius al càlcul de la plusvàlua municipal quan aquesta és superior al benefici obtingut per la venda d’un immoble.

El cas concret que va obligar al Tribunal Suprem a acudir al Constitucional és el de l’un matrimoni de Saragossa que va vendre per 153.000 euros un immoble que havien comprat per 149.051 euros, en el qual van fer millores valorades en 34.800 euros i al qual l’Ajuntament va aplicar una plusvàlua de 6.902 euros.

Són tendència