Connect with us

Actualitat

Manacor un any més es queda fora de les inversions de la taxa turística i el fet provoca reaccions polítiques

Manacor un any més es queda fora de les inversions de la tasa turística i el fet provoca reaccions polítiques

Miquel Oliver reconeix que el fet ha suposat un pal i manifesta la seva “frustració i impotència”

El municipi de Manacor un any més ha quedat novament al marge del gruix d’inversions previstes en el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2019. Manacor havia presentat fins a tres projectes a l’espera de poder ser finançats gràcies a la taxa turística: Una nova planta potabilitzadora, l’adquisició de l’edifici de Can Ferrer i la creació d’una ruta de senderisme, de més de 160 quilòmetres, entre els municipis de Capdepera i fins a Cales de Mallorca. Miquel Oliver, en representació de MÉS + Esquerra, ha expressat la seva “frustració i impotència” pel fet que el municipi ha quedat novament fora d’aquest Pla d’Inversions. Manifesta la voluntat que tots els grups municipals que ho desitgin sumin esforços en la mateixa direcció. Oliver creu que Manacor no pot quedar al marge d’aquesta mena d’inversions, “si tenim en compte l’aportació que realitza el municipi per aquest concepte”, al mateix temps que manifesta que “si qualque grup municipal desitja presentar una moció en el Ple per a expressar el seu rebuig pot comptar amb el suport de MÉS + Esquerra”.

Oliver diu no donar-se per vençut i manifesta que lluitarà per a aconseguir que el Govern, d’una manera o un altre, es comprometi amb dues inversions que s’havien inclòs en la convocatòria d’aquest del Pla d’Inversions de la taxa turística i que considera “són molt importants per a nosaltres”: la nova planta potabilitzadora d’aigua, prevista en un primer moment en el polígon agroalimentari, i la ruta senderista projectada conjuntament amb la resta d’ajuntaments del Llevant. Oliver destaca que tots els projectes presentats s’ajustaven perfectament a les exigències de la convocatòria i que cal lluitar perquè puguin ser una realitat durant la present legislatura.

“Si qualque grup desitja presentar una moció en el Ple per a expressar el seu rebuig pot comptar amb el suport de MÉS + Esquerra”, segons Oliver

Són tendència

© 2021 defrancdigital.com