Connect with us

Comunitat

Noves línies d’autobus traslladaran a l’alumnat de batxillerat a l’IES de Sineu

Noves línies d’autobus traslladaran a l’alumnat de batxillerat a l’IES de Sineu

Encara queda pendent concretar el nombre d’alumnes interessats per saber el cost final del nou servei

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha acollit avui la reunió dels representants dels vuit municipis amb alumnat matriculat de batxillerat a l’IES Sineu.Han assistit a la reunió els batles de Sencelles, Sant Joan, Maria de la Salut, Llubí, Costitx, Ariany, a més dels regidors d’Educació de Petra i Lloret. Per part d’Educació han participat el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, a més de la cap del Servei de Comunitat Educativa, Maria Magdalena Quetglas.

La valoració de la reunió ha estat molt positiva. Amanda Fernández ha explicat que “estam satisfets perquè tots veim que estam fent passes cap a una solució”. Des de la Conselleria s’han exposat als ajuntaments les tres vies que s’estan treballant ara mateix. “D’una banda”, ha manifestat la directora general, “com ja es fa a altres línies, hi ha una part d’alumnat de batxillerat que puja a busos d’escolaritzacio obligatòria quan hi ha lloc buit; d’una altra banda, ens vàrem reunir amb la direcció general de mobilitat per intentar veure si es pot ajustar tant les vies de tren com de busos d’aquests municipis als horaris de transport escolar i finalment, la via que s’haurà d’adoptar a més curt termini, una proposta de contractació de dues o tres rutes que arribin a l’IES Sineu des dels diferents municipis. La idea és que una part del cost l’assumirà la Conselleria, l’altra part, les famílies, i una tercera, els ajuntaments”.

Els ajuntaments han manifestat estar convençuts d’aportar una part de la despesa i consideren que aquesta resposta a curt termini és adequada i després quedarà cercar una solució més definitiva pel proper curs. A les reunions prèvies mantingudes des d’Educació amb els representants de l’AMIPA també es varen mostrar d’acord en assumir una part de la despesa.

Segons la normativa actual la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca té la responsabilitat d’atendre les necessitats de transport de l’alumnat d’ensenyament obligatori, es a dir, educació primària i educació secundària. Per tant, l’alumnat de batxillerat en queda exclòs.

Així i tot, quan als autobusos que transporten l’alumnat d’obligatòria queden places buides, aquestes es poden ocupar per alumnat de batxillerat però sempre condicionat a que no hi hagi alumnat d’obligatòria que necessiti aquestes places.

Són tendència